25 november 2010

Nasjonale turistveger til salgs

Det er den opprinnelige utstillingskatalogen ”Omveg/Detour – arkitektur og design langs 18 nasjonale turistveger” som i sitt fjerde utviklede opplag nå fremstår i ny drakt. Boken presenterer alle de 18 strekningene med arkitektur i natur i fakta og bilder.

Bokens forord er signert Statsminister Jens Stoltenberg og Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen tar for seg innledningen og prosjektleder Jan Andresen forteller om Nasjonales turistveger.

Videre skriver professor og rektor Karl Otto Ellefsen på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om bruken av arkitektur i attraksjonen Nasjonale turistveger.Les boken her.

Kilde: vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism