25 november 2010

Fredningssak for Planetveien 12

Huset er bygget i 1954, og er en modernistisk
flermannsbolig (Planetveien 10-14) tegnet av de
Arne Korsmo og Christian Norberg-Schulz (1926-2000).
Byantikvaren i Oslo varsler oppstart av fredningssak for Planetveien 12 Arne Korsmo og Grete Prytz-Kittelsens hjem, og eksteriørfredning av de øvrige to enhetene i flermannsboligen, nr 10 og 14. Huset ligger ved Båntjern på Vettakollen, og en av etterkrigstidens mest spesielle hus og privathjem.

Arkitekt Arne Korsmo (1900-1968) bodde selv i huset sammen med sin ektefelle Grethe Prytz-Korsmo, senere Prytz-Kittelsen. Hun var gullsmed, emaljekunstner og en av våre mest kjente designere. Hun bodde i huset helt til det siste i september 2010. Byantikvaren varsler nå oppstart av fredning av denne spesielle eiendommen.

Boligen baserer seg på funksjonalismens prinsipper og utgangspunktet var å gi boligen fleksibilitet gjennom flerbruk og mulighet til forandring. Korsmo var hele tiden opptatt av at formen skulle fylle en funksjon. Innredningen var bygget opp etter modulprinsipper som skulle gi maksimal fleksibilitet, blant annet besto møbleringen i oppholdsrommet av løse skumgummiputer som besøkene kunne komponere etter eget behov.

Planetveien 12 var Korsmo og Kittelsens eget laboratorium eller ”arbeidshjem” og var dessuten en svært viktig møteplass og inspirasjonskilde for arkitekter, designere og kunstnere. Eksteriører, interiører og en stor del løsøre tegnet og laget spesielt for dette huset, av norsk etterkrigstids kanskje mest kjente kunstnere, arkitekter og designere. Huset er omtalt i en rekke tidsskrifter og aviser i årenes løp, og representerer en viktig del av Norges arkitektur- og designhistorie i siste halvdel av det 20 århundre. Arbeidet med fredningssaken er akkurat igangsatt.

Kilde: Byantikvaren - Oslo kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism