06 januar 2011

Utreder konsekvensene av fremtidige energikrav

Som en oppfølging av Arnstad-gruppen sin rapport om energieffektivisering av bygg, har Kommunal- og regionaldepartementet engasjert Analyse&Strategi og Multiconsult til å se nærmere på forskjellige konsekvenser av mulige fremtidige energikrav, ifølge Kommunal- og regionaldepartementets hjemmesider.

- Vi har allerede fått stadfestet at det er mulig å halvere energibruken i bygg innen 2040. Utredningen som skal lages nå, blir ett av grunnlagene for stortingsmeldingen om byggepolitikken som vi skal legge frem høsten 2011, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Utredningen skal være ferdig våren 2011.

Kilde: Energi Norge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism