06 januar 2011

Er lufttette hus helsefarlig?

I fjor høst gikk Dr. med Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet ut i Teknisk Ukeblad og karakteriserte passivhus som teknologisk overmot. Han frykter at passivhus vil gi flere fuktskader og dårlig innemiljø. Bekymringen ble imøtegått av seniorforsker Tor Helge Dokka i Sintef Byggforsk, som viste til at det er bygget mer en tyve tusen passivhus i Europa, og at det finnes mye dokumentasjon som underbygger at konseptet fungerer.

Norsk Innemiljøorganisasjon (NiO) ønsker å samle fagfolk fra ulike bransjer for å belyse utfordringer og muligheter knyttet til satsingen på passivhus:

Et fagmøte vil ta for seg flere overordnede spørsmål. Møtet holdes 18. januar 2011 kl. 16.30 – 19.00 hos Multiconsult i Oslo.

Tema vil være bygningsfysikk og inneklima i passivhus, risikovurderinger for helse knyttet til passivhus, og passivhus som et viktig skritt mot bærekraftige bygg.

Mer informasjon på NiOs nettside.

Kilde: Norsk VVS

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism