10 november 2010

– Passivhus er teknologisk overmot

Flere begynner endelig å se kritisk på kravene til passivhus. Blant disse er overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. han frykter for helsekonsekvenser.

– Jeg er bekymret med tanke på ny TEK og passivhustankegangen. Det blir vanskeligere å få ut fukt hvis det først kommer inn. Hvis dette skal gå bra må de ha mye høyere krav til kvalitet på byggeplassen enn det som gjelder i dag.

– Kravene forutsetter at ingen på et senere tidspunkt perforerer fuktsperren. Men før eller siden kommer det en telemontør eller en rørlegger og stikker hull uten å tette skikkelig. Så vidt jeg kjenner til, er det ikke gjort konsekvensanalyser med hensyn til helseskader. /../ Det er teknologisk overmot å tro at dette skal gå bra, sier Bakke.

Arkitekt Bjørn Berge fra Gaia Lista, mener det er godt dokumentert at passivhus faktisk ikke fungerer som de skal.

I e-postdebatt, som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til, skriver Berge at "Passivhuset slik det nå foreligger kan således anses for å befinne seg i utprøvingsfasen. Byggherrer blir således tilnærmelsesvis prøvekaniner. /../ Det er svært uheldig at myndighetene ensidig satser på én strategi i forhold til å redusere klimautslippene i bygningssektoren. Et større mangfold vil ha større mulighet for å lykkes."

Kilde: Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism