07 februar 2014

Energiskiftet gir millioner av grønne jobber

Fornybar energi skaper millioner av arbeidsplasser, også utenfor egen sektor. Antallet grønne arbeidsplasser vil tredobles innen 2030. Det viser en fersk rapport fra Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA). I rapporten anslås det at 5,7 millioner mennesker verden over var direkte og indirekte ansatt i fornybar energi-sektoren i 2012. Med nok investeringer og kapasitetsøkninger vil dette tallet øke til 16,7 millioner arbeidsplasser i 2030.

– Næringsstrukturene endrer seg hele tida, og behovet for fornybar energi øker stadig, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse i WWF-Norge, til Dagsavisen.

Jobbene kommer både innen kraftproduksjon, byggsektoren, transport og industri. I 2030 vil de aller fleste vil være i bioenergi – med 9,7 millioner jobber. Vindenergi, solenergi og soloppvarming vil hver føre til rundt to millioner nye jobber.


- Norge satser i altfor stor grad på olja, og er ikke forberedt på energiskiftet som skjer. Vi trenger flere bein å stå på, og fornybar energi kan gi mange nye arbeidsplasser også her til lands. Vi har ressuser, kapital og hodene som kan utvikle ny fornybar teknologi som alle kan nyte godt av, sier seniorrådgiver for klima og energi i WWF-Norge, Ragnhild E. Waagaard.

- Rapportens konklusjoner er nok et argument for at Norge trenger en klimalov. En klimalov vil gi klimapolitikken en ytre budsjettramme for klima som politikerne kan handle innenfor, og vil gi mer langsiktige rammebetingelser for næringsliv og industri, sier Waagaard.

Kilde: WWF Norway

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism