01 september 2014

Åpner regjeringskvartalet for publikum

Statsbygg åpner Y-blokken, Høyblokken og R4 for publikum under årets Oslo Åpne Hus helgen 13. - 14. september. Totalt 145 anlegg er med i arrangementet, de fleste av dem lukket for publikum til daglig. Oslo Åpne Hus er gratis og har som mål å spre begeistring for hovedstadens arkitektoniske og kulturhistoriske perler.
Y-blokka. Foto: Mahlum
For første gang vil Statsbygg åpne Y-blokken for publikum etter terrorangrepet 22. juli 2011. Bygningen fra 1969 er tegnet av Erling Viksjø, og ble planlagt samtidig med Høyblokken fra 1958 av samme arkitekt. I tillegg åpnes R4 (tegnet av Erling Viksjøs sønn, arkitekt Per Viksjø).

28 august 2014

Nye planer for «Powerhouse» på Brattøra i Trondheim

For drøyt tre år siden presenterte alliansen Powerhouse, med selskapene Skanska, Entra, Snøhetta, miljøstiftelsen Zero og Hydro, planene for et 41 meter høyt energipositivt kontorbygg på Brattøra i Trondheim. Bygget bryter med sentrale planer og retningslinjer, men rådmannen i Trondheim vil godta prosjektet. Det vil også politikerne.

Reguleringsplanen for Brattøra tillater en maksimal høyde på 27 meter, men konferansehotellet til Petter Stordalen og Odd Reitan i området har tidligere fått dispensasjon for en høyde på 31 meter.27 august 2014

- Ikke moms på elbiler

Ryktene har gått om mulig moms på elbiler, men en sentral regjeringskilde avkrefter dette overfor VG.

Bellona-leder Frederic Hauge gikk tidligere i uken ut og sa at de hadde fått informasjoner om at Finansdepartementet jobber med en løsning som innebærer at det blir innført moms på elbiler fra 2016: Åtte prosent moms fra 2016, så skal den økes til 12 i 2017 og 16 prosent i 2018.

25 august 2014

Roboter rimeligere enn lavkostland

Foto: Jurvetson
Første gang det virkelig gikk opp for meg at robotisering er løsningen for vestlig industri, var for ganske mange år siden da jeg hørte om en bedrift i Trøndelag som laget plastdeksler for Nokia. Et produkt en skulle tro var rimeligere å produsere i østen.

Dette er tatt adskillige hakk videre i den gigantiske Tesla-fabrikken i Fremont nord for San José, der hver robot kan utføre fem forskjellige, meget avanserte arbeidsoppgaver. Fabrikken har kapasitet til å lage en halv million elbiler i året, og i 2016 regner bedriften med å produsere 300.000. Hver mutter og blikkbit er produsert i USA.Les også: Hver tredje arbeidsplass kan bli erstattet av roboter

Tesla kan produsere bilene i USA i stedet for i Kina eller India, hvor arbeidskraft er billigere, fordi robotene har automatisert så mye av arbeidet. Automatisering og mer effektive produksjonsmetoder kompenserer for det selskapet taper på å betale høyere lønninger. Utviklingen er fremdeles i startfasen. Om ti år kommer 15–25 prosent av de oppgavene som i dag utføres av fabrikkarbeidere i USA, til å være automatisert, ifølge McKinsey.

24 august 2014

Rimelig Tesla om tre år

Teslas Elon Musk mener mange av dagens billigere elbiler er skrale greier. Han forteller at Tesla planlegger en elektrisk bil til rundt 35.000 dollar, eller rundt 210.000 kroner..

- Det som mangler fra markedet for elektriske biler, og det er ganske åpenbart, er noe i midten. Mange elektriske biler er kanskje ok, men de er ikke storartede. Du kan ikke bruke dem til å erstatte en vanlig bil. Du kan ikke kjøre lange avstander, og det er problemet. Det som virkelig mangler for å få den elektriske bilrevolusjonen til å ta av, er en rimelig bil med lang rekkevidde.

Den skandinaviske åttemillioners byenKilde: 8millioncity

Kommuneplanen i Oslo truer kulturminner

Siri Hoem, sivilarkitekt/antikvar, Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus, skriver at kulturminnene og bylandskapet ikke er tilstrekkelig ivaretatt i Kommuneplan for Oslo 2013–30. Riksantikvarens illustrasjoner viser hvordan høyhus vil gripe inn i den historiske byen.Murbyen manifesterer vår unge nasjon etter 1814, med institusjoner, bygårder, forretningspalasser, fabrikker og kirker. Etter tiår med saneringstrusler er leiegårdene med stukkfasader høyt verdsatt. Dette ble stadfestet ved kgl.res. til Oslo kommuneplan 1992, der murbyen tilskrives nasjonal verdi. Nå utfordres, ja, dels ignoreres, denne statlige føringen. I kommuneplanen hevdes det at byens kulturminner skal sikres, men plandokumentet innfrir ikke. Deler av murbyen er definert som utviklingsområder hvor byen skal vokse sterkest.

Dette skjer dels ved nybygg i inntil ti etasjer, og dels ved høydetillegg i strøksgatene, som Bygdøy allé og Bogstadveien. I et område langs Ring 1 tillates 14 etasjer. Dette gir dominerende bygninger, skygge og vind på bakkeplan, og utilbørlig press på kulturminnene. Med forventninger om økt byggehøyde stiger tomteprisene, vi vil få mer riving, nybygg og kulissebevaring.

22 august 2014

Rakett tar av - vist i 500 bilder per sekund

Klippet nedenfor  viser utskytningen av Apollo 11-raketten i juli 1969. Dette fartøyet som bragte de aller første menneskene til månen: Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins.

Filmen viser et nærbilde av utskytningen.  Med en bildefrekvens på 500 bilder per sekund blir 30 sekunder strukket ut i tid, til hele 8 minutter. Det hele blir interessant pga kommentaren.
Kilde: Akam.no

Arkitektene må tøye reglene!

Boliger sjelden gjenstand for bred arkitektfaglig debatt. Det var utgangspunktet da Morgenbladets arkitekturkritiker Gaute Brochmann anmeldte fire nye boligprosjekter i Oslo, i serien «Bolig anno 2014».

Hvordan kan det egentlig ha seg at boligprisene aldri har vært høyere i landet, mens anmeldere som Brochmann synes kvaliteten på noen nyoppførte boliger er så dårlig at han iblant kan ønske seg tilbake til 1890-tallet Utbyggerne har skylden, sies det ofte. Det vises til at byggeforskriftene er detaljstyrende og kompliserte. Og boligkjøperne er villige til å ta det de får.

Alt det til side – hvilken skyld har arkitektene selv?

19 august 2014

Evaluering av klima- og skogprosjektet

Norges regnskogsatsing er en internasjonal suksess, hevder en uavhengig evaluering av det norske klima- og skogprosjektet. Det er NORAD som har bestilt rapporten, som omfatter prosjektets arbeid i perioden 2007-2013 og er gjennomført av konsortiet LTS International der blant annet Christian Michelsens institutt har bidratt.

Regnskogsbevaring er et område der Norge markerer seg tungt internasjonalt. Så langt har vi utbetalt over 10 milliarder kroner til tiltak som skal få ned klimagassutslippene fra avskoging. Over 40 prosent av midlene er utbetalt til Brasil. Brasil har i følge evalueringen i perioden 2007-2013 spart atmosfæren for 3 milliarder tonn CO2 ved å redusere avskogingen i Amazonas. Dette er omtrent 60 ganger så mye som Norges årlige klimagassutslipp, og det største enkeltstående utslippskuttet i verden.

17 august 2014

Det siste norske teglverket legges ned

Oslo rådhus, bygget i tegl i 1935. Foto: Alexander Ottesen
Dette var dårlig nytt: Den 1. november 2014 stenges landets siste teglverk etter 119 års drift. Bratsberg Tegl har lenge vært landets eneste gjenlevende teglsteinprodusent, men nå er det slutt for fabrikken i Lunde i Telemark. Bratsberg tegl har slitt i flere år, og i 2014 ville kapasitetsutnyttelsen på fabrikken vært på kun 40 prosent. Hele markedet for tegl er dårlig, så det er ikke bare sterk konkurranse fra utlandet som er utfordringen.

Produksjon og bruk av teglstein ble introdusert i Norge allerede på 1100-tallet. Det er dermed en lang æra som når blir brutt. Markedet har rett og slett blir for lite for det eneste gjenværende teglverket. Den siste rå mursteinen i Lunde blir produsert 1. november. 20 ansatte som mister jobben.

Kilde: Bygg.no

15 august 2014

Ingen ­«mastersyke»

Problemet er ikke de mange som tar høyere utdanning, men at altfor få fullfører videregående, skriver NHH-professor Kjell G. Salvanes.

Det er høy avkastning på å ta utdanning samtidig med at flere og flere tar høyere utdannelse. Årsaken er at det har funnet sted en omstilling i næringslivet, særlig ved økt grad av teknologisk endring og en overgang til nye høykompetanse tjenesteytende næringer. Bedrifter tar i bruk ny teknologi som krever høyere utdannelse, og andre varer og tjenester som er intense i bruk av høyere utdannet arbeidskraft produseres. Disse teknologiene er med andre ord komplementære med universitets- og høy­skoleutdannede.

Det er stor etterspørsel etter personer med god yrkesutdannelse, mens frafallsprosenten er 25 prosent for videregående skole og til dels enda høyere innen deler av yrkesutdannelsen. Men, en løser ikke problemet med for få med yrkesutdanning ved å redusere antallet høyutdannede, som er helt avgjørende for omstillingen i næringslivet. Utfordringen med veldig lav gjennomføring i yrkesutdanningen må imidlertid forstås bedre og løses separat.

Kilde: DN.no

14 august 2014

Superbatterier kan lages av hamp

Hampfibre. Foto: Natrij
Forskere har klart å lage høyeffektive karbonelektroder ved å varme opp fibre av hamp i to stadier. Hamp er en lettdyrket plante er produksjonskostnadene naturlig nok langt lavere enn for grafén, et annet materiale det forskes på for tiden. Hamp skal også ha svært god toleranse for ekstremtemperaturer.

Nettstedet Engadget mener at hamp kan bli en rimelig erstatning for grafén, ikke bare i batterier og superkondensatorer, men også i solceller og berøringsskjermer.

Kilde: Mobilen.no

13 august 2014

Elbil-telling i kollektivfelt

Tellinger foretatt av Statens vegvesen viser at det i morgenrushet fra vest er en betydelig andel elbiler som benytter kollektivfeltene på E18 i retning Oslo. I perioder er det opp til 85 % elbiler i kollektivfeltet på E18 mellom Blommenholm og Høvik. 

E18 mellom Oslo og Sandvika er en høytrafikkert ferdselsåre med en ÅDT (Årsdøgntrafikk) på 90 000 biler i gjennomsnitt (alle felt). Av disse utgjør elbiler fortsatt en beskjeden andel. I telleperioden ble det daglig registrert ca. 1350 elbiler, 120 busser og 100 drosjer i kollektivfeltet.

Rekordmange studenter i studentboligkø

Hele 15.626 studenter står i kø for å få studentbolig, viser tall Norsk studentorganisasjon (NSO) har hentet inn i samarbeid med landets studentsamskipnader. Det er en økning på over 1000 studenter fra samme tidspunkt i fjor og utgjør et rekordstort antall.

NSO krever at det allerede fra neste års statsbudsjett bygges 3000 studentboliger i året.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket