20 mars 2018

Vattenfall har fåtten kontrakt for å utvikle to nederlandske havvindparker, Kust Zuid. Disse vindturbinparkene skal bygges innen 2022 og blir med det de første som bygges uten subsider. Ifølge Vattenfall vil parkene få en kapasitet på 700-750 MW. Det er nok strømi til 1-1,5 millioner boliger.

Nullstøtte betyr at vindparkene vil måtte selge elektrisiteten på markedet i stedet for å være garantert en viss pris. Dette lar seg nå gjøre fordi kostnadene for havvind har blitt kraftig redusert, samtidig som produsentene varsler stadig større turbiner. Helt uten støtte er det imidlertid ikke, da den nederlandske regjeringen tar noe av risikoen ved utbyggingen, for eksempel knyttet til kostnadene ved nettforbindelsen.

I fjor vant de første subsidiefrie havvind-utbyggingene auksjoner i Tyskland. Disse prosjektene vil imidlertid ikke bygges ut før i 2024-5. Det betyr at de nederlandske vindparkene kommer først.

I desember uttalte fornybarsjefen Irene Rummelhoff til offshorewind.biz at hun hadde tro på at Statoil ville lykkes med sitt tilbud. Men denne gangen var det altså Vattenfall som stakk av med prosjektet.

Kilde: Tu.no

Verdens første havturbinpark som bygges uten subsidier

19 mars 2018


Chalkroom er et VR-arbeid av Laurie Anderson og Hsin-Chien Huang, der leseren flyr gjennom en enorm struktur laget av ord, tegninger og historier. Når du går inn er du fri til å streife rundt og fly. Ord seiler gjennom luften. De faller i støv. De former og reformerer.

Chalkroom

Foto: ennogie.com
Den danske ferdighus-produsenten Eurodan-huse tilbyr nå solcelletak i samarbeid med bedriften Ennogie. Solcelletaket består av tyskproduserte paneler, og Ennogie har satt opp 6000 kvadratmeter med lignende tak i Danmark. Solcellepaneler erstatter takstein og dermed blir det større deler av takoverflaten som produserer strøm, sammenlignet med de fleste konvensjonelle løsningene. Ifølge Ennogie kan taket dekke 70-80 prosent av strømforbruket til huset, forutsatt at det er koblet til en løsning lagrer overskuddsstrømmen med en batterier.

Med en kvadratmeterpris på omkring 1500 kroner, ligger den ekstra investeringen vanligvis på omkring 150.000 kroner. Ifølge Ennogies beregninger må taket produsere strøm i 10 til 12 år før de danske kundene har nedbetalt annlegget.

Kilde: Tu.no

Leverer ferdighus med solcelletak

17 mars 2018

Visualisering av Ken Filar, PSFC research affiliate.
Ved MIT mener forskerne å ha funnet løsningen på hvordan man skaper kjernefusjon der to eller flere atomkjerner smelter sammen og danner tyngre stoffer. Prosessen frigjør store mengder energi, men dessverre må det ekstremt høye temperaturer til for å kunne hente ut mer energi enn den som kreves for å skape fusjon.

Det finnes ikke noe materiale i fast form som kan opprettholde tilstanden sin ved en temperatur på flere hundre millioner grader. Derfor benyttes magneter som holder plasmaet (selve drivstoffet i prosessen) svevende, for å unngå kontakt med reaktorveggene. Ved hjelp av en ny type superledende materiale er MIT i stand til å produsere mer effektive magneter til dette formålet.

Magnetene MIT vil benytte skal gi et magnetfelt som er minst fire ganger sterkere enn noe som brukes i pågående eksperimenter innen fusjonsteknikk. Dette skal i sin tur gi en tidobbel økning av den kraften som kan produseres.

MIT skal etter planene bygge en testreaktor, konstruert for å produsere 100 megawatt varme, inne 15 år. Reaktoren kommer ikke å omdanne varmen til elektrisitet, men kommer til å produsere like mye kraft som behovet i en mindre by. Ut-effekten antas å bli mer enn dobbelt så høy som energien som brukes til å varme plasmaet, skriver MIT News.
Prosjektet er et samarbeid mellom universitetet og den MIT-utsprungne private bedriften Commonwealth Fusion Systems. CFS har nettopp sikret finansiering på omkring en halv milliard kroner fra det italienske energiselskapet Eni.

Kilde: Tu.no

Vil lage verdens første fusjonskraftverk

16 mars 2018

Bjarne Melgaards «A house to die in» skal ikke lenger bygges innenfor det fredede området på Kikkutkollen.
Foto: Snøhetta 
Helt siden Bjarne Melgaard og Snøhetta lanserte prosjektet «A house to die in» i 2011, har prosjektet vært omstridt. Grunnen er at Melgaard ønsker å bygge det om lag ti meter høye kunstverket på Kikkuttomten, ikke langt fra Edvard Munchs gamle atelier på Ekely.

Etter flere runder med protester fra blant andre naboene er det planlagte huset nå flyttet, slik at det bare er veien til huset som går over det fredede området. I dag kom svaret fra Riksantikvaren, som skriver at Ekely-utbyggingen er flyttet utenfor fredningsområdet. Dermed er byggeprosjektet også flyttet utenfor Riksantikvarens myndighetsområde etter kulturminneloven.

– I den nye søknaden er bygningen plassert utenfor det fredete området, og innenfor det fredete området har Byantikvaren gitt dispensasjon til mindre tiltak som gjelder vei og adkomst. Riksantikvaren opprettholder dette vedtaket, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran.

Edvard Munchs atelier med hage, kunstnerboligene på Ekely og et område rundt er fredet etter kulturminneloven. I ytterkant av fredningsområdet ligger den såkalte Kikkut-kollen, som var en viktig bakgrunn for flere av Munchs malerier. Deler av Kikkutkollen er fredet som en sikringssone rundt atelieret, hagen og kunstnerkolonien.

– Byggeprosjektet er utenfor fredningsområdet, dermed er det ikke vår oppgave å ta stilling til selve huset. Denne saken skal vurderes etter flere lover. Riksantikvaren har i dag avgjort klagesaken etter kulturminneloven. Nå må byggeprosjektet vurderes etter plan- og bygningsloven, og det gjøres av Oslo kommune, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran.

Det er Oslo kommune som må avgjøre om huset kan bygges. En eventuell omregulering fra friareal til bebyggelse utenfor det fredete området må behandles politisk i Oslo kommune og en eventuell byggesak skal behandles av kommunen.
Fredningen kan ikke utvides

Fredningsomfanget er endelig avklart som en konsekvens av en lagmannsrettsdom fra 2009, og derfor er det ikke aktuelt å utvide fredningsområdet. I dommen og fredningssaken er det tatt høyde for en mulig utbygging utenfor det fredete området på Kikkutkollen. Den gangen ble det avklart at det ville være mulig å få dispensasjon til infrastruktur og adkomst via fredningsområdet.

Riksantikvarens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages.

Les Riksantikvarens avgjørelse her: Ekely avgjørelse i klagesak

Avgjørelse i klagesaken om Melgaards "kunstnerbolig"

Fra turbinhallen til Sima kraftverk inne i fjellet. Dette er Norges nest største kraftverk etter installert effekt, som er på 1120 MW. Midlere årsproduksjon er 2729 GWh.
Foto: Thomas Andersen

11 punkter om ACER og EUs tredje energimarkedspakke

15 mars 2018

Den gamle Saab-fabrikken i Trollhättan ble overtatt av kinesiske NEVS. Med det ble det slutt på bilproduksjonen i Sverige, men NEVS startet opp serieproduksjon av sin første bil NEVS 9-3 i Kina. Dette er i bunn og grunn en elektrisk utgave av den gamle Saab 9-3. 

NEVS inngår nå samarbeid med et annet kinesisk selskap GSR. Sammen vil selskapene nå gå i gang med batteriproduksjon i Trollhättan. De mener at batterifabrikken kan bli en av verdens største, skriver Dagens Industri.

Innen fem år er planen å ha en produksjonskapasitet på 30 gigawattimer i året, og produsere batterier til inntil 500.000 biler i året. Det er realisme i planene, for GSR er ingen nykommer i batteriverdenen. Selskapet kjøpte Nissans andel i batteriforetaket AESC som har levert batterier til Nissans biler. Det er neyyopp AESC som skal etableres i Trollhättan, skriver Dagens Industri.

Flere aktører er imidlertid på banen i Sverige. Til Dagens Industri sier Northvolts informasjonssjef Jesper Wigardt at det er behov for at det etableres en europeisk verdikjede for batterier, der flere aktører vil kunne bidra til at det skapes en klynge av batteriprodusenter med teknologi og kompetanse.

Kilde: Tu.no

Stor batterifabrikk bygges i Sverige

Styret i Statoil foreslår å endre selskapets navn til Equinor. Ifølge Statoil reflekterer navneendringen selskapets strategi og utvikling som et bredt energiselskap. Navnet Equinor kombinerer ordet Equi, som er begynnelsen på det engelske ordet for likhet, Equality og likevekt, Equilibrium. Ordet Nor som ifølge Statoil signaliserer selskapets norske opphav.

– Verden endrer seg og det samme gjør Statoil. Den største omleggingen av energisystemene i moderne tid er i gang, og vi vil være en pådriver for denne utviklingen. Vår strategi ligger fast, og navnet Equinor reflekterer endringer som allerede er igangsatt, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen i Statoil.

Tydeligere kan det ikke sies. Selskapet rigger seg for enn annen fremtid enn olje. Det er nok klokt. Kanskje et herværende departement også bør tenke gjennom navnevalget. "Energidepartementet" fungerer fint.

Statoil to change name to Equinor - statoil.com

Statoil blir Equinor – Olje ut

14 mars 2018

Det amerikanske oppstartsselskapet Icon og den ideele organisasjonen New Story samarbeider om å lage hus for den fattigere delen av verdens befolkning som mangler tilfredsstillende og trygge boliger. Ifølge en rapport fra World Resources Institute mangler 1,2 milliarder av verdens urbane befolkning en tilfredsstillende bolig.

Husene skal kunne skrives ut på mellom 12 og 24 timer. Icon planlegger å bygge rundt 100 hjem i El Salvador i år eller neste år.

I dag koster det rundt 10.000 dollar å bygge et hus ved hjelp av Vulkan, men Icon mener de kan få kostnadene ned i 4000 dollar når produksjonen tar seg opp. Det tilsvarer drøyt 31.000 kroner med dagens kurs. New Story har allerede bygget flere hundre hjem. Med tradisjonelle metoder kan selskapet bygge et lokalsamfunn med 100 hjem på åtte måneder, ifølge Wired. Den nye metoden skal altså gi billigere hjem raskere.


De amerikanske gründerne er ikke de første som skriver ut hus beregnet på den fattigere delen av jordens befolkning. Tek meldte blant annet i fjor om det russiske selskapet Apis Cor, som skrev ut et 38 kvadratmeters hus på 24 timer. Prisen var i overkant av 10.000 dollar.

TU har tidligere skrevet om roboten Digital Construction Platform, som skrev ut et et rundt hus med en diameter på 15,24 meter på 14 timer.

Betongprinter skriver ut hus på under 24 timer

13 mars 2018

I det mye omtalte innlegget i Aftenposten fra oktober i fjor viser toppsjefen i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, til artikkelen i The New York Times fra i fjor sommer med tittelen «Both Climate Leader and Oil Giant? A Norwegian Paradox».

Artikkelen stiller spørsmål ved om et av verdens største oljeeksporterende land også kan oppnå troverdighet som leder av grønne og bærekraftige løsninger. Og om dette i det hele tatt er mulig når utslippene fra Nordsjøen er cirka 500 ganger høyere enn våre nasjonale utslipp ellers.

– Hvordan kan Norge da bli verdensleder for ren energi og gå i bresjen for FNs bærekraftsmål – og samtidig være en så stor CO2-eksportør, spurte Krohn Traaseth.

Dette er et helt riktig, betimelig og aktuelt spørsmål. Og et dilemma Norge i økende grad kommer til å befinne seg i. Vi hørte det fra utenlandske talere under Zero-konferansen i november – og under Nordic EV Summit i februar. Taleføre utlendinger som omtaler den samme konflikten stadig oftere.

Kilde: Tu.no

Norsk strutseposisjon bør være åpenbar for alle

Påtroppende miljøminister Ola Elvestuen og Oslos ordfører Marianne Borgen var raskt ute og talte for at bevaring av Y-blokka bør vurderes på nytt – til protester fra Jan Tore Sanner på vei til ny ministerpost. Få uker etter gikk Statsbygg og arkitekt Gudmund Stokke fra vinnerteamet ut med et offensivt forsvar for prosjektet. Stikkordet er byreparasjon.

Å hevde at riving av en fredningsverdig bygning er en reparasjon, er et retorisk kunstgrep, muligens et forsvar mot anklager om kulturell vandalisme. Statsbygg la 13. februar ut en illustrert presentasjon på sine nettsider. Gudmund Stokke gjentok poengene i en kronikk i Aftenposten 15. februar. Prosjektet selges inn med ord som «verdig, varig, vakkert, vennlig». Men bokstavrim lyder hult når de vil rive Y-blokka.Å rive verdifulle kulturminner som byreparasjon er totalt avleggs, og har alltid vært en farlig geskjeft. Slik tenkte man i 1930-åra, da man vedtok å rive de freda basarhallene ved Oslo domkirke for å lage park. Riveplanene ble stoppet av krigen – nå elsker alle arkitekt Grosch’ teglrøde arkader. Slik tenkte man i 1970 da funkisrestauranten Skansen ble revet for å frigjøre forterrenget ved Akershus festning. Fagmiljøene roper varsku! Det er en slik tabbe som nå er i ferd med å begås i regjeringskvartalet. Rive halvparten av arkitekt Viksjøs hovedverk, med selveste Picasso når bedre løsninger finnes.


Slik (ovenfor) presenterer Statsbygg nåsituasjonen og en tenkt fremtidig situasjon. En kan jo nesten forundres over at det lov å trikse såpass med offentlige midler. En reell sammenligning skulle jo vist hvordan en oppusset plass foran Y-blokka kan bli. Videre viser bildene på ingen måte størrelsesforholdene, da avstandene jo er fullstendig ulike. Y-blokka er en lavblokk som på ingen måte ville dominert dersom den var tatt med på bildet til venstre ovenfor.Legg merke til at det også "fuskes" ved å manipulere perspektivet. Det ser ut som om blokken i bakgrunnen til venstre er lav. I virkeligheten er den mer enn dobbelt så høy som den nåværende Y-blokka.<

Parken nedenfor er vist i solskinn. Dette er imidlertid slik situasjonen vil være tidlig på morgenen. Gjennom det meste av dagen vil skyggen av bygget som er ment å erstatte Y-blokka falle over den planlagte parken:
Siri Hoems innlegg fortsatt:

Arne Garborgs plass var et vakkert sted som ble til en firefelts vei. Veien er problemet, ikke Y-blokka. På lokk over veien skal det lages park. Men Y-blokka hindrer ingen park! Den gir to særegne byrom foran Trefoldighetskirken og Deichman, omkranset av krumme armer som slipper sola ned. Det er åpent for uteservering i det grønne. I tillegg beholdes det unike samspillet mellom Høyblokka og Y-blokka, som er uløselig knyttet sammen. Og – et internasjonalt kulturminne blir bevart. Dette er den eneste verdige løsningen.Stokke hevder at høydene er i tråd med typisk sentrumsbebyggelse, men unnlater å nevne at de åtte etasjene mot Grubbegata er minst 4 meter hver, sokkeletasjene vesentlig mer. Samlet blir dette betydelig høyere enn i dag, og Høyblokkas solitære posisjon svekkes. De illustrerte byggehøydene er vanskelige å fatte, siden de kun angis i høyde over havet, ikke høyde over terreng. Det mangler snitt som viser sammenhengen fra Youngstorget og gjennom hele prosjektet – inklusive Høyblokka. Det er lett å bli forført.

Prosjektet beskrives som «en verdig manifestasjon av det norske demokratiet». «Her blir kulturminner, arkitektur og byrom attraksjoner i seg selv (…)». Slike ord, mens de river bygningen som har internasjonal appell, Y-blokka, som Europa Nostra i 2016 satte på sin Short list over Europas 14 mest truede kulturminner.

Å rive Y-blokka til protester fra fagbyråkratiet og kulturorganisasjoner i inn- og utland er ingen stolt demokratisk øvelse. Riving reparerer verken byen eller sårene etter 22. juli.

Kilde: Dagsavisen – Nye Meninger

Vandalisme i regjeringskvartalet

12 mars 2018

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Sintef beregnet hvordan plast i havet brytes ned til mikroplast og hvor bitene havner.

Sintef anslår at åtte prosent befinner seg i vannet mellom bunnen og overflaten, 0,2 prosent i overflaten mens over 90 prosent befinner seg i sedimentene på havbunnen.

Ifølge rapporten legger plastpartiklene seg relativt raskt i sedimentene. I løpet av fem måneder rekker 90 prosent av ny tilførsel av mikroplast å nå havbunnen. Også den store plasten vil i all hovedsak synke til bunns. Kun en svært liten andel flyter på havoverflaten.

– Selv om det er store usikkerheter knyttet til tallene, gir studien en viktig indikasjon på hvordan mikroplast i havet oppfører seg. Samtidig trenger vi mer kunnskap for å forstå dette miljøproblemet fullt ut. Det er et veldig ferskt forskningsfelt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ifølge Sintef-rapporten havner 0,001 prosent av mikroplasten i fisk, men nivåene varierer ut fra hvor fisken holder til.

– Siden vi finner mest mikroplast på havbunnen, er det ikke overraskende at de høyeste konsentrasjonene er i bunnlevende fisk, sier Hambro.

Sintef har også estimert hvor fort og hvor mye av den marine forsøplingen som blir til mikroplast. Ifølge studien vil cirka 0,5 prosent av all plastavfall i havet brytes ned til mikroplast hvert år.

Det tilsvarer rundt 230 000 tonn og utgjør rundt 20 prosent av den totale tilførselen av mikroplast til havet. De resterende 80 prosentene kommer fra landbaserte kilder. I Norge antas bildekk å være den største kilden.

Sintef har beregnet at mengdene mikroplast i havet vil øke med 64 prosent de neste ti årene hvis vi ikke setter i gang nasjonale og internasjonale tiltak.

– Dette er skremmende utsikter. Vi trenger mer kunnskap, men må også sette i gang tiltak for å ta tak i dette miljøproblemet, sier Hambro.

Sintef-rapporten visert til at rundt fem prosent av den totale marine forsøplingen i verden ender opp på strendene. Det er her mesteparten av nedbrytningen til mikroplast skjer. I strandkanten utsettes plasten for UV-stråler, høyere temperaturer og mer slitasje.

– Rapporten underbygger viktigheten av å rydde strender for søppel, sier Hambro.Kilde: Miljødirektoratet

Ny studie om mikroplast

Veidekkes konjunkturrapport spår selskapet en tøffere periode for den skandinaviske bygg- og anleggsbransjen fremover på grunn av nedgangen i leilighetsmarkedet, men ser muligheter i anlegg og i andre byggsegmenter.

Veidekke har nedjustert prognosen for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet til 5 % i 2018 og til -2 % i 2019 siden forrige konjunkturrapport. 

– Som omtalt i vår Q4-fremleggelse vil nedgangen hos eiendomsutviklerne som følge av lavere salg av leiligheter, etter hvert forplante seg til entreprenørleddet, og selv om pilene peker oppover i andre segmenter, er denne oppgangen ikke tilstrekkelig til å kompensere fallet, forklarer Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA. Han mener nedgangen i bolig­sektoren kan bli utfordrende for selskaper som har bundet opp kapital eller organisasjon ut fra markedssituasjonen da markedet var på topp i 2016.

For bygg- og anleggsbransjen som helhet, ser Veidekke derimot ingen grunn til å over­dramatisere. Prognosene for 2018 og 2019 peker heller på flere positive trekk for næringen sett under ett:
  • Markedssituasjonen for andre bygg og for anlegg er fremdeles lovende, og det samlede bygg- og anleggsmarkedet ventes å fortsatt ligge på et høyt nivå i 2019.
  • Mindre aktivitet i boligmarkedet i og omkring Oslo og Stockholm vil avdempe kapasitets­­utfordringene, som ellers kunne ha presset kostnader videre opp og kvalitet i leveransene ned.
  • Både internasjonale og til dels også nasjonale konjunkturer ser bedre enn på lenge, og det vil bidra til at bunnen i boligmarkedet passeres raskere.
  • Klimaendring og ekstremvær, utbygging av fornybar energi og strammere miljøkrav til bygg og anlegg åpner nye markedsmuligheter i den grønne delen av bygg- og anleggssektoren.

Spår tøffe tider for boligbyggere

07 mars 2018

Områder som Statoil mener vil være egnet for flytende havvind.
Totalt hadde Europa mer enn 4.000 havvindturbiner i 2017, fordelt på 11 land. Til sammen har de en kapasitet på 15,8 gigawatt. Det er en økning på 25 prosent fra 2016. I 2020 forventes det at kapasiteten er doblet. Mye av denne økningen kan i tiden fremover komme i form av flytende konstruksjoner, langt til havs.

Flytende havvind gjør at man kan sette opp vindturbiner i dypere vann, og lenger ut fra land. Her er vinden sterkere og faren for belastning fra krappe bølger er mindre. I tillegg slipper man både visuell forurensning tett på land, og en del potensielle konflikter med skipsfart.

Flytende havvind er dyrere enn bunnfast, men mange mener likevel at det er her Norge har størst sjanse til å hevde seg. I forhold til flytende havvind har nemlig Norge vært først ute. 18. oktober 2017 åpnet verdens første flytende vindpark utenfor Skottland, med Statoil som operatør. Hywind Scotland leverer nå strøm til om lag 20.000 skotske hjem.

Finn Gunnar Nilsen er mannen som ledet forskningsprosjektet bak Hywind. Han forteller at det var veldig mange skeptikere rundt om i Europa som mente dette var galskap. Deres første Hywind-mølle ble satt ut ved Karmøy som et testprosjekt i 2009, og forskerne antok at den ville holde i rundt to år. Ni år senere er turbinen fortsatt i gang, og den europeiske kritikken har stilnet.

Samtidig synker prisene, også for flytende turbiner, og Sintef-forskere mener det nå er mulig å tjene på havvind, også uten subsidier.

Irene Rummelhoff, som er konserndirektør for Nye energiløsninger i Statoil, sier det er et faktum at 80 prosent av havvindressursene er på store havdyp der tradisjonelle bunnfaste installasjoner ikke egner seg. Da er det selvsagt at flytende havvind vil spille en betydelig rolle i fremtiden.

Kilde: Sysla

Flytende havvind, et nytt industrieventyr?

04 mars 2018

Chevrolet Bolt EV, utstyrt for autonom kjøring. Foto: Dllu 
Fra 2. april vil den amerikanske delstaten California begynne å gi tillatelser for testing av biler uten en menneskelig sjåfør, ifølge Marketwatch. Teknologien har vært testet i flere år, men til nå har det vært krav om en sjåfør bak rattet for sikkerhets skyld. Bilgiganter som General Motors, Ford og Volvo og teknologiselskaper som Google, Apple, Uber, Samsung og Huawei er allerede godt i gang med å teste ut førerløse biler.

De nye reglene gjelder kun personkjøretøy og det kommer et spesielt krav til en kommunikasjonslink med en fjernoperatør. det skal også være mulighet for direkte kommunikasjon med politiet samt en sertifisering av at kjøretøyet har en høy grad av autonomitet.

General Motors har allerede søkt amerikanske myndigheter om godkjenning av den første produksjonsklare bilen som skal kunne kjøre på egen hånd. Allerede neste år kan bilen være på veien som en del av selskapets planlagte bildelingsflåte.

Kilde: E24

California vil tillate førerløse biler

02 mars 2018

– Det har tatt over 15 år å bygge ut den første gigawatten vindkraft i Norge, men nå ser vi at den andre gigawatten kan være på plass allerede neste år. Teknologiutviklingen for vindkraft har vært enorm, og den store utbyggingen vi ser nå skyldes at vindkraften i mange tilfeller er blitt billigere enn vannkraft, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug.

I 2017 ble det satt i drift 324 MW vindkraft, og det er nå over 1 GW installert vindkraft i Norge. Vindkraftverkene produserte nesten 3 TWh, og dette tilsvarte 1,9 % av norsk kraftproduksjon i 2017. Vindkraftproduksjonen i 2017 var over 30 % høyere enn i 2016, og dette skyldes bidrag fra de nyeste vindkraftverkene samt bedre vindforhold i 2017 enn i 2016.

Korrigert for vindforhold ser vi en klar trend mot økende brukstid for vindkraft. Fordi eldre vindkraftverk fremdeles utgjør en betydelig del av vindkraftproduksjonen i Norge, tar det tid å øke den nasjonale brukstiden, selv om brukstiden fortsetter å øke jevnt. Det er imidlertid forventet at denne trenden vil skyte fart de neste årene med den store vindkraftutbyggingen som nå foregår.

– Nyere vindturbiner vil ha høyere brukstid ved samme vindforhold, fordi de har større rotorer som fanger mer energi fra vinden. Med den utbyggingstakten vi ser nå, vil vindkraftproduksjonen i større grad være dominert av produksjon fra moderne vindturbiner med høyere brukstid, sier Skrivarhaug.

Les mer og se produksjonstall for hvert enkelt vindkraftverk i NVE-rapporten "Vindkraft - Produksjon i 2017"

Kilde: NVE

Norsk vindkraftproduksjon økte mer enn 30 % i 2017

01 mars 2018

Hamburg har som den første tyske byen gjort alvor av å innføre forbudssoner for dieselbiler. Bakgrunnen er dommen som forvaltningsdomstolen  avsa i den omstridte saken om forbud mot dieselbiler.

Allerede fra april vil Hamburg forby kjøring på en rekke veistrekninger for biler som ikke lever opp til EUs siste miljønormer, Euro 6. Lokale beboere og gjestene deres, samt ambulanser, avfallsbiler og transportkjøretøy blir unntatt fra restriksjonene.

Dommen fra forbundsforvaltningsdomstolen pålegger ikke byene å innføre restriksjoner for dieselbiler, men i praksis finnes det ingen alternativer hvis forurensningsnivået ikke skal fortsette å være over EUs grenseverdier for NOx. Dette er et problem som ifølge det tyske miljødirektoratet Umweltbundesamt (UBA) gjelder opp mot 70 andre tyske byer.

Den tyske regjeringen har avvist å innføre nasjonale miljøkrav til dieselbiler, så alle restriksjonene på området må innføres av lokale myndigheter. Dommer Andreas Korbmacher vurderte i sin domsavsigelse at det ikke er behov for ensartet føderal regulering, noe som altså baner veien for kjøreforbud i individuelle tyske byer.

I andre europeiske storbyer som Paris, Athen og Madrid, planlegger man å forby dieselbiler fra 2025.

Kilde: Tu.no

Hamburg med dieselforbud få timer etter dom

21 februar 2018

Visualisering: MIR
Akvariet i Bergen vil flytte, og idéskissene er ambisiøse. Ideen som lanseres tar utgangspunkt i havnelageret på Dokken og kan komme til å koste rundt én milliard kroner.

Containerhavnen på Dokken er i Bergen kommunes planer besluttet flyttet, og det snakkes om en mulig tomt for en ny marin klynge.

Visuelt sett tenker akvariets direktør på isfjell-skissene som en idé til diskusjon. Han sier videre at det er mulig å se for seg at man bygger videre på havnelagerets råbygg.

Foto: MIR
Akvariedirektøren sammenligner med akvariet Den Blå Planet i København, og som da det ble åpnet i 2012 hadde en pris på 750 millioner danske kroner.

– Planene er ambisiøse, men jeg tenker at de bør være svært realistiske tatt i betraktning det maritime tyngdepunktet Bergen har i dag. Bergen skal være en internasjonal havneby. Vi må kunne tillate oss å tenke stort, sier Geir Olav Melingen, direktør på Akvariet.

Utviklingen av Dokken kan være et viktig grep for Bergen og fremtiden som havneby.

– Bergen har verdens ledende havforskningsmiljø. Vi har verdens ledende næringsaktører innen havbruk og marin teknologi her i byen. Ved å skape et maritimt kunnskaps- og formidlingssenter i toppklasse styrker vi oss der vi allerede er gode. Vi må tenke stort. Realisering av planene vil gjøre Bergen til Europas desiderte marine senter, sier Melingen.


Kilde: Bergens Tidende

Vil bygge «isfjell» til én milliard kroner

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism