23 juli 2014

Prøysenhuset

Prøysenhuset, til minne om forfatteren, artisten og mennesket Alf Prøysen, er et nasjonalt kulturhus og museum som drives på helårsbasis med om lag 20 000 besøkende i året. Et nytt Prøysenhus skal stå ferdig til Prøysens hundreårsdag 23. juli 2014. Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta.Husmannsplassen Prøysen, Alf Prøysens barndomshjem, ligger ved Præstvægen, 800 meter fra Prøysenhuset. Husmannsplassen er åpen for publikum i sommerferien og ellers holder vi åpent for forhåndsbestilte grupper i perioden 13. mai til 13. september.

Ønsker produksjon av elbilbatterier i Norge

- Nær halvparten av CO2-utslippene i produksjonen av en elbil er knyttet til batteriet, sier Linda Ager-Wick Ellingsen, stipendiat i industriell økologi ved NTNU i Trondheim. Hennes analyser viser at C02-utslippene fra batteriproduksjonen kunne vært redusert med 60 prosent om den hadde vært utført i Norge.

- Fokuset på elbil i Norge har fått maritim næring her hjemme til å interessere seg for elektrifisering og batterier, sier Lars Ole Valøen. Han tok Norges første doktorgrad på batterier, og mener det ville vært et stort fremskritt med produksjon av batterier i Norge.

Men det er åpenbare skjær i sjøen:

- De påkrevde investeringene er massive, og det tar mange år å bygge opp en industri rundt dette. Vi må belage oss på at batteriproduksjonen til biler og skip hovedsakelig vil foregå i Kina i overskuelig fremtid samt i noen grad i Sør-Korea, Japan og USA, sier Sverre Iversen, daglig leder i Gylling teknikk. Selskapet er en av de største leverandørene av batterier til blant annet industrien og sykehus i Norge.

Kilde: Aftenposten

22 juli 2014

Tre sjøer i ferd med å forsvinne

Ill: NordNordWest
På grunn av tørke, omdisponering av vannressurser og industrialisering erfarer flere land verden rundt at noen av verdens mest ikoniske vannforekomster er i ferd med å forsvinne, skriver businessinsider.com.

Aral-sjøen var en gang verdens fjerde største innsjø, men nå er sjøen som ligger mellom Kasakhstan og Usbekistan nesten tørket helt inn.

Cachuma-sjøen i Sør-California med vann ar full for så sent som tre år siden, men nå er kapasiteten nede på 34 prosent.

Urmia-sjøen i det nordvestre Iran nær grensen til Tyrkia. Var en av de største saltvanns-sjøer i verden, men risikerer nå å tørke helt ut i løpet av få år.

Kilde: DN.no

20 juli 2014

Alger gir muligheter

Alger kan i framtida bli en alternativ proteinkilde til soya. I dag importerer vi det meste av råstoffene til kraftfôr for husdyr og fiskeoppdrett. Bioforsk i Bodø driver omfattende forskning på alger, og har blant annet undersøkt vekstpotensial og matkvalitet av 500 typer lokale rødalger.Alger er en ressurs som en ikke vært så flinke til å utnytte i vesten. I Asia har de en lang tradisjon for å bruke makroalger til mat og andre sammenhenger. I Asia høstes alger som regel i naturlige bestander, mens her i Norge ligger det godt til rette for å kultivere og dyrke alger.

Les mer hos Bioforsk.

19 juli 2014

Forursendende produksjon av nye, "rene" biler

Anders Hammer Strømman, professor ved Institutt for energi og prosessteknikk på NTNU, slår fast at store deler av klimautslippene for biler er knyttet til selve produksjonen.

Det beste du kan gjøre for miljøet, som bilist, er derfor å beholde din gamle bil og forsøke å redusere kjørelengden.


Vanlige bytrær dreper humler

Bjørvika blir nå beplantet med et stort antall trær, blant disse er også parklind. Statens vegvesens rapport «Økologisk vurdering av planter i Bjørvika» opplyser feilaktig at det ikke knytter det seg miljømessige problemer til dette treet.
Bier og humler er truet av utryddelse flere steder i verden. Dermed er også vår matvareproduksjon truet. I Norge blir mellom 15 og 30 prosent av maten vi spiser bestøvet ved hjelp av humler og bier.

Seniorforsker Frode Ødegaard i Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener altfor lite oppmerksomhet har vært rettet mot planter som er fremmede i norsk natur. Han forteller at humledød trolig har sammenheng med nektar fra lindetrær.

- At man plutselig kan finne et stort antall døde humler under spesielle typer trær, har vært kjent i rundt 50 år, sier han. I Norge er det særlig under parklind, som er en hybrid mellom lind og storlind, dette skjer. Arten er altså ikke naturlig i Norge, men er blitt et dominerende bytre. 

Direktør i Artsdatabanken, Ivar Myklebust, sier at selv om parklind er en fremmed art i Norge, er den ikke blitt risikovurdert med tanke på negative effekter i norsk natur fordi den ikke har evnene til å reprodusere.

Kilde: Aftenposten

17 juli 2014

Foreldre driver opp boligmarkedet i universitetsbyene

Stadig flere kjøper leilighet til barna når disse er studenter. Innsparte leieutgifter gjør nedsiden relativt liten, samtidig som det kan være mulig å leie ut til medstudenter eller kompiser. Omtrent halvparten av kjøperne er derfor åpne for å se på de større leilighetene.

Klasseskillet blir større og større mellom de som kjøper og de som leier, sier salgsdirektør Eirik Jacobsen i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge til DN.no

Skatteregler for bolig:

Hondas ASIMO har blitt enda flinkere

Honda har i en årrekke jobbet med stadig nye versjoner av en menneskelignende robot de har kalt ASIMO. I siste versjon er både de motoriske og de kognitive egenskapene til roboten forbedret. ASIMO nå kan gjenkjenne både ansiktene og stemmene til flere personer som prater samtidig, og den kan tilpasse adferden sin til omgivelsene.I tillegg har roboten fått enda mer menneskeaktig finmotorikk i hendene, som betyr at ASIMO nå kan utføre til dels kompliserte handlinger på egen hånd, som for eksempel å plukke opp en flaske og skru av korken. Ifølge Honda er de nye forbedringene ment å bringe ASIMO nærmere en praktisk anvendelse i for eksempel hjemmet eller andre steder hvor det finnes behov for ulike typer assistanse.

Kilde: Hardware.no

Could your next car be solar powered?CNBC

15 juli 2014

Bygger hus med 3D-printere

Du ser trolig for deg 3D-printere som små maskiner som kan skrive ut små, tredimensjonale plastdingser. Dette er en teknologi som er på full fart inn i folks hjem, og som kan endre mye i forhold til hvordan vi tenker omkring (serie)produksjon.

Det kinesiske byggefirmaet Yingchuang New Materials Inc. tar imidlertid dette noen hakk videre. Selskapet hevder de allerede i dag kan bygge ti hus per dag ved hjelp av 3D-printere.Byggfirmaet disponerer fire 3D-printere, hver av dem er seks meter høye, ti meter brede og 40 meter lange. Disse benytter en blanding av avfallsstoff fra andre byggeprosjekter, som sand, betong og glassfiber. Metoden skal være både timelig og miljøvennlig, og selskapet hevder at husene de bygger er like stabile som ved tradisjonelle byggemetoderÅ skrive ut et firkantet ett-roms-hus koster rundt 5000 dollar. Ikke rare gereiene, men den samme teknologien benyttes til stadig større bygninger.

Introduksjon til 3D-printing

3D-printing er en prosess som lagvis bygger opp en gjenstand ved å legge lag på av materiale i flytende form eller pulverform og deretter fiksere dette i den ønskede formen. 3D-printing skiller seg dermed fra andre typer produksjon ved at den ikke benytter noen form for støping, kutting eller fresing.

Fordelen med 3D-printing er at man ut fra en 3D-datafil kan lage en fysisk gjenstand lokalt, raskt og til lav kostnad. En 3D-printer kan bruke mange forskjellige materialer; mest brukt er plast men alle plastiske materialer som kan smeltes eller herdes kan i prinsippet brukes.

Stor forskjell på økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker

Foto: Elina Mark
Vitenskapskomiteen for mattrygghet presenterte i slutten av april en sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon som ikke påviste noen positiv helseeffekt av økomat. Mange stilte seg tvilende til konklusjonene, og nå kommer en  ny internasjonal studie som konkluderer med at det er stor forskjell på økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker.

Totalt har forskerne gjennomgått 343 vitenskapelige fagfellevurderte artikler der økologisk frukt eller grønnsaker er blitt sammenlignet med det som er konvensjonelt dyrket. Ifølge  studien har de økologiske produktene opptil 69 prosent høyere innhold av viktige antioksidanter enn det som er konvensjonelt dyrket.

Når det gjelder tungmetaller var for eksempel innholdet av kadmium, som kan føre til en rekke alvorlige sykdommer, blant annet flere krefttyper, nesten 50 prosent lavere i økologiske grønnsaker.

Kilde: DN.no

Derfor velger folk el-biler

Halvparten av landets elbilister mener økonomi betyr mest. De største fordelene henger tett sammen med årsakene til å kjøpe elbilen. Elbilforeningens ferske spørreundersøkelse blant norske elbilister forteller at 48 prosent mener det er viktigst å spare penger - når de må oppgi kun én grunn til å være elbilist. 27 prosent mener det viktigste er å spare miljøet.

Strengt tatt har ikke elbilforeningen spurt om hvorfor folk kjøper elbil. Spørsmålet var nemlig «hva opplever du som den viktigste fordelen ved å være elbilist», men dette korrelerer tydelig med viktigste årsak til å kjøpe elbilen. 54 prosent er enige i påstanden «jeg har mindre kostnader med min elbilbruk».

14 juli 2014

Verdens høyeste trehus bygges i Bergen

Det som blir verdens høyeste trehus skal reise seg i form av en boligblokk ved Puddefjordsbroen i Bergen. Bygningen blir hele 51 meter høyt og får 14 etasjer. I dag er det Melbourne i Australia som har verdens høyeste trehus, en ti etasjers blokk på 32 meter.

Boligblokka som kalles ”Treet” i det daglige, er et byggesett med deler som består av blant annet av moduler og rammeverk i limtre. Første trinn er montasje av fire leilighetsmoduler oppå kjelleretasjen. Deretter bygges en bærekonstruksjon med en såkalt poweretasje.

Arkitekt/illustrasjon: Artec Prosjekt Team - www.3seksti.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket