07 februar 2014

Vertical Forest

Vertical Forest er en modell for en bærekraftig boligbygning, i form av vertikal fortetting av naturen i byen og et betydelig bidrag til det biologiske mangfoldet, uten at dette kommer i konflikt med andre funksjoner i byen. Det første eksempel på Vertical Forest består av to boligtårnen på 110 og 76 m høyde, som bygges i sentrum av Milano. Byggene vil romme 900 trær (som hver måler 3, 6 eller 9 meter) og over 2000 planter.

Et bredt spekter av busker og blomsterplanter som er fordelt i forhold til fasadens forhold til mot solen. Skulle dette vært plantet på bakken ville det lagt beslag på syv mål. Om boligene skulle vært realisert i form av fortetting, ville dette tilsvare et område med eneboliger på nesten 75.000 m2. Vegetasjonen i Vertical Forest bidrar til et mikroklima, som opprettholder luftfuktighet, absorberer CO2 og støvpartikler og produserer oksygen.

Stefano Boeri Architetti

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism