07 februar 2014

Bachelor i tradisjonelt håndverk

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) er ansvarlig for en egen "bachelor i utførende tradisjonelt bygghåndverk". Utøvende håndverk er ikke noe man kun lærer i et klasserom. Derfor er dette 3-årige bachelorstudiet basert på læring gjennom prosjektbasert arbeid.

Utdanningen gjennomføres i Trondheim og på seks andre læringsarenaer forskjellige steder i landet: Bergen, Oslo, Røros, Valsøybotn, Dovre, Trondheim og Målselv. Undervisningen er basert på samlinger, opp til 6-8 samlinger i året, ved Høgskolen som er lokalisert i Trondheim.


-Innholdet er i stor grad tilpasset tømrerfaget, men det er klart at det er aktuelt også for håndverkere med andre fagbrev å søke. I bygningsvernet henger fagene sammen, og det helhetlige perspektivet er avgjørende, sier fagansvarlig Per Berntsen ved HIST.

Håndverket er en essensiell del av bygningsvernet. Bakgrunnen for opprettelsen av bachelorstudiet i utførende bygghåndverk er etterspørselen etter dyktige håndverkere til restaureringsarbeider på landets verneverdige bygningsmasse. Mens dagens utdanning fokuserer på opplæring av håndverkere som skal bygge våre nye hus, forsvinner stadig mer av kunnskapen som skal til for å sette i stand de gamle husene på korrekt måte. I tillegg trengs det lærekrefter som kan sørge for at kunnskapen overføres til neste generasjon.

-Dette er et fagfelt med livslang læring, presiserer Berntsen, -Du blir aldri "ferdig" utlært, Vi jobber med å kunne tilby et videre løp også etter bachelorgraden. Dette er en så viktig kunnskap for samfunnet at hele 5 departementer har deltatt i en arbeidsgruppe for å få studiet på plass, etter initiativ fra Miljøverndepartementet.

Kilde: Bygg og Bevar

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism