24 mars 2011

Kontorbygg bygges om til boliger

Nordeas kontorbygg på Majorstuea i Oslo er ifølge DN i ferd med å bli attraktivt boligprosjekt.

- Verdien på bygget, brukt til kontorer, ligger i dag på i underkant av 24.000 kroner per kvadratmeter. Boliger med en slik beliggenhet vil fort komme opp i priser på 70.000 kroner per kvadratmeter, sier administrerende direktør Olav Line i Norwegian Property asa, som eier gården.Med ombyggingskostnader på oppunder 30.000 kroner per kvadratmeter, vil det gi en gevinst på 15.000-16.000 kroner per kvadratmeter.

- I områdene der det vil være gunstigst å gjøre kontorbygg om til boliger befinner det seg i dag oppunder 1,5 millioner kvadratmeter kontor, sier analysesjef Ragnar Eggen i Akershus Eiendom til DN.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism