14 april 2011

Arkeologisk museum: Se forslagene

Statsbygg har mottatt løsningsforslagene fra de seks prekvalifiserte prosjekteringsgruppene i plan- og designkonkurransen for utvidelse av Arkeologisk museum i Stavanger.Arkeologisk museum, som er en del av Universitetet i Stavanger, har behov for å utvide utstillingskapasiteten, oppgradere magasinene og øke kvaliteten på formidlingstilbudet.

Kulturdepartementet har derfor gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge et tilbygg som vil bli i underkant av 5.000 kvadratmeter. Med utgangspunkt i dette gjennomfører Statsbygg en begrenset plan- og designkonkurranse for rådgivergrupper bestående av arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivende ingeniører innen bygg, varme/ventilasjon/sanitær og elektro.

De prekvalifiserte gruppene er tidligere offentliggjort, men løsningsforslagene er anonyme. Det er altså ikke kjent hvilke grupper som står bak de ulike løsningsforslagene:
Det er nedsatt en jury som på basis av evalueringskriteriene vil vurdere forslagene i april og mai. To til fire vinnere vil bli plukket ut og disse går videre til den etterfølgende konkurransen med forhandling. Det antas at Statsbygg inngår en tjenestekontrakt med en av vinnerne innen medio august 2011.
Les om juryens sammensetning og evalueringskriteriene.
Se også Arkeologisk museums nettsider.

KIlde: Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism