14 april 2011

– Passivhus er en kortvarig trend

Helge Skarphagen, som til daglig jobber ved Norsk institutt for vannforskning (Niva), og er kjent som aktiv deltaker i diskusjoner om varmepumper. Et av Skarphagens innspill til lønnsomhetsberegningene er arealtapet i passivhus.

Utgangspunktet for ressonementet er et tenkt "passivkubehus" på 200m2 (10 x 10 m)i to etasjer med 40 cm tykk veggisolasjon, sammenlignet med et standardhus med 20 cm isolasjon. 20 cm ekstra isolasjonstykkelse medfører et arealtap på til sammen 16 m2.

– Det er nøkternt å regne 20 000 kr / m2 for nybygg. Det tapte arealet representerer en merinvestering på 16 m2 x 20 000 kr/m2, det vil si 320 000 kr, kommenterer Skarphagen.

– I stedet for å putte pengene i potte tett dampsperre, tykke vegger, små, energieffektive vinduer og vedlikeholdskrevende roterende varmegjenvinner i et balansert ventilasjonsanlegg, synes det bedre å investere i en bergvarmepumpeløsning, mener Skarphagen.

Kilde: Norsk VVS

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism