17 april 2011

Arkitektbedriftene samler seg

På et møte arrangert av Arkitektbedriftene 3. mars i år kom Siri Legernes med skarp kritikk av bransjeforeningen Arkitektbedriftene og gjorde det klart at uten betydelige endringer ville hun melde Link, Norges største arkitektfirma, ut av organisasjonen innen et år.

Kritikken mot Arkitektbedriftene går blant annet på at organisasjonen legger for liten vekt på rammebetingelser, næringspolitikk, utforming av NS-kontrakter, og påvirkningsarbeid overfor store byggherrer. Den skal også være for sterkt rettet mot de minste arkitektbedriftene.

Kikde: Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism