23 april 2011

Hele nabolaget rives

Kollektivknutepunkter som Vinderen, Slemdal, Røa, Grorud, Økern, Sæter og Holtet er regulert til bymessig fortetting. Da Vinderen ble regulert til bymessig fortetting ble tomtene i den lille stikkveien attraktive for utbyggere som vil rive og sette opp leilighetskomplekser.Arkitekturforsker Erling Dokk Holm mener det er liten gevinst i å fortette slik det gjøres på Vinderen.
Forskeren ved Arkitekthøgskolen i Oslo, mener fortetting er en god ting. Men han mener det må fortettes i områder som tåler det.

–Ikke ødelegg velfungerende boligområder som Vinderen og Holtet. Disse trafikknutepunktene er for små til å tåle fortetninger som baserer seg på utbyggere som kjøper opp store hus og bygger leilighetsbygg i hagene. Disse områdene har heller ikke godt nok utbygget infrastruktur på veiene. Mye av villafortettingen fører heller ikke til spesielt gode bomiljøer. Blant annet blir det dårlig med lekeplasser innimellom, mener Dokk Holm.

Kilde: Aftenposten Bolig

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism