07 april 2011

Metode for landskapsanalyse i kommuneplan

Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren laget en veileder for kommuner som ønsker å utarbeide en landskapsanalyse til bruk i kommuneplanleggingen.

En god forståelse av hva som kjennetegner landskapet i de ulike delene av kommunen, gir mulighet for å planlegge arealbruken best mulig. Slik kan det som særpreger kommunens landskap og kvalitetene i det bli godt ivaretatt og utvikling skje uten at viktige verdier forrringes.

Målgruppen for veilederen er i tillegg til kommunene også konsulenter og regionale fagmyndigheter.

Last ned rapporten her (pdf)

Kilde: Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism