07 april 2011

Nybygg må tilpasses fredet villa

Riksantikvaren går til midlertidig fredning av et område rundt Villa Dammann i Oslo, for å sikre nasjonale kulturminneverdier.

Riksantikvaren er ikke imot utbygging på tomta ved siden av Villa Dammann, men huset som er foreslått bygget må bedre tilpasses den fredede naboeiendommen. Utbyggingsplanene er også i strid med reguleringsplanen ("Småhusplanen") for området.

─ Villa Dammann er et svært viktig bygg i norsk arkitekturhistorie, sier riksantikvar Jørn Holme. – Gjennom å frede et mindre areal i området, vil Villa Dammann kunne oppleves slik det var tenkt. Fredningen innebærer at nabobygget kan realiseres i ønsket volum, men at det må forskyves noen meter.

Fredningen vil i framtida også påvirke flere eiendommer rundt villaen. Den midlertidige fredningen omfatter et arealbelte med bredde på ni meter. Et tilsvarende belte vil bli varslet permanent fredet i bakkant av alle tomter i Anne Maries vei som grenser mot eiendommen.Villa Dammann ble fredet i 1997 med hageanlegget inkludert. Bygningen og hageanlegget har vesentlig betydning innenfor norsk funksjonalisme og er også viktig innenfor internasjonal modernistisk arkitektur på 1930-tallet.

Les vedtaket her (pdf)

Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism