27 mai 2011

Biler i skyen og på nett

Bill Ford, oldebarnet til grunnleggeren av Ford-konsernet og dagens leder, forteller i et intervju i Fortune, om sine visjoner for fremtidens bilbransje.

Bill Ford snakker blant annet om hva som må til for at verden skal klare en enorm vekst i antallet biler, fra dagens 800 millioner til opp mot 4 milliarder i 2050. Elektriske motorer, kommunikasjon og data-analyse er tre viktige forutsetninger for at denne utviklingen ikke skal ende med kø og katastrofe.

Ford jobber allerede med en løsning de kaller V2V, «Vehicle-to-vehicle-communication», der biler snakker med hverandre og rapporterer til store databaser i nettskyen. I takt med at datamengdene øker og analyseverktøyene blir bedre kan man sette bruk, kjøremønstre, oppdragstyper, passasjerantall og en rekke andre typer data sammen og gi råd om hva slags biler de har for mange eller for få av, hvordan andelen elektriske biler er i forhold til behovet, vurdere sikkerhet og kostnader og løpende justere en rekke forhold som til sammen gjør noe med kostnadsnivået, sikkerheten og miljøprofilen til kunden.

BMW ser for seg denne fremtiden, med elektrisitet som tema.

Folk flest er faktisk villige til å gi fra seg mye av denne typen privat informasjon og kontroll over denne, forutsatt at de er trygge på at den forvaltes på en skikkelig måte og kommer dem til gode. Tenketanken Demo i England gjennomførte en studie i fjor som bekreftet dette.

Kilde: NA24 - Marius Paus

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism