06 juni 2011

Norges første energipositive næringsbygg

Powerhouse, en allianse bestående av Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO og aluminiumselskapet Hydro har satt seg fore å bygge Norges første energipositive forretningsbygg. Bygget får en sentral plassering i Trondheim, mellom jernbanestasjon, hurtigbåt og hurtigrute i et område i kraftig vekst. Brattøra har flere store arbeidsplasser, et nytt kongresshotell er under bygging, det nye nasjonale pop- og rocksenteret ruver i området, og et nytt stort hovedkontor for Direktoratet for Naturforvaltning er under bygging.Kalde vintre og stor variasjon i tilgangen til solenergi, kombinert med varme sommerdager gir klimatiske utfordringer man finner få andre steder i verden. Prosjektet er derfor spesielt utfordrende og teknologisk banebrytende. Ambisjonen er at forretningsbygget på Brattøra, ”Powerhouse One”, skal bli det første av flere energipositive bygg i regi av Powerhouse-alliansen. Bygget skal gå i pluss både energimessig og kommersielt.Partene i Powerhouse ønsker å utvikle næringsbygg som i løpet av sin levetid produserer mer fornybar energi enn det som til sammen blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Det finnes eksempler på denne type bygg lenger sør i Europa men ikke i Norge.

Fundamenteringen av bygget på Brattørkaia er allerede i gang. I beste fall kan bygget stå klart til innflytting rundt sommeren 2013.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism