15 mai 2011

Spor. Norsk arkitektur 2005–2010

Utstillingen presenterer ny norsk arkitektur. Den formidler kvaliteter i enkeltverk og peker på utviklingstrekk med samfunnsmessig betydning.

Utvalget spenner fra den lille rasteplassen og private boliger, via komplekse byggeoppgaver og infrastruktur, til de siste års store bytransformasjoner. Ved bruk av ulike presentasjonsformer og nye medier formidler utstillingen et sammensatt bilde av norsk arkitektur, realisert de siste fem årene i Norge og i utlandet.

Dette er den sjuende i en rekke av mønstringer over norsk samtidsarkitektur fra 1968 til i dag. Et utdrag fra de seks foregående vises i Hvelvet frem til 31. juli. Disse prosjektene kan sees som en opptakt til dagens norske, internasjonalt anerkjente arkitektur.

Utstillingen inngår som del av Arkitekturens år 2011.

Nasjonalmuseet – Arkitektur 06. mai–21. august 2011

Nasjonalmuseet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism