15 mai 2011

Enighet om Kongsbakke-løsning i Bjørvika

Ill.: Ole A. Krogness/ www.perspektiver.no
Riksantikvaren og Oslo kommune har kommet til enighet om reguleringsplanen for Munch-Deichman.

─ Det vi har blitt enige om i dag, er en åpning i Kongsbakke-området, 88 meter bred innerst og 110 meter ytterst. Dermed har vi trukket tilbake vår innsigelse mot reguleringsplanen. Vi ser på dette som en seier, ikke bare for Riksantikvaren, men også for byens og landets befolkning, sier riksantikvar Jørn Holme etter meglingen med Oslo kommune.

Den brede allmenningen vil være en fortsettelse av middelalderparken, og vil sikre forbindelsen mellom middelalderparken og fjorden. En så stor Kongsbakke-åpning vil også gi Oslo en ny bypark med badestrand og mulige utearealer for ny skole.

─ Det planlagte Munch-museet er fortsatt en utfordring og vil uten tvil være dominerende i området, særlig fra operataket mot Ekebergåsen. Vi har også problematisert Lambdas plassering i denne prosessen. Men i dag har vi inngått et forlik. Operaens ledelse mener dessuten at det vil være uheldig å plassere Lambda på B4, bak Operaen, og det hører vi på når vi skal frede Operabygningen, sier riksantikvaren.
Bakgrunn for saken:

2002: Riksantikvaren går til innsigelse mot Oslo kommunes reguleringsplan for Bjørvikaområdet. Riksantikvaren kritiserer det totale bygningsvolumet i planen og ønsker bedre kontakt mellom den historiske byen og fjorden.

2004: Innsigelsen går videre til Miljøverndepartementet som stadfester planen og fastsetter rammer for videre siktsoner og detaljplaner.

2007: Riksantikvaren går til innsigelse mot utbyggingsplanene for den såkalte barcode-rekka. I den opprinnelige planen var nybyggene lagt slik at de brøt med historiske gateløp i området. Forhandlinger mellom Oslo kommune og Riksantikvaren førte til kompromissløsning

2009: Ny detaljregulering av område C og planer for nytt Kulturhistorisk museum. Riksantikvaren går til innsigelse i forhold til ønsket plassering av museet i selve Middelalderparken. Ny plassering ikke vedtatt.

2010: Lambda vinner arkitektkonkurransen for bygging av nytt Munch-museum. Bygningen bryter med tidligere enighet om lav bebyggelse i sjøkanten. Riksantikvaren går til innsigelse mot planene fordi det planlagte bygget sperrer kontakten mellom sjøen og byen og Ekebergåsen. Riksantikvaren ønsker kompensasjon for byggets høyde og plassering gjennom en bredere Kongsbakkeallmenning.

Kilde: Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism