25 juni 2011

Arkeologisk museum, Stavanger

Foto: Jarle Vines / Wikipedia
Løsningsforslagene ”Strata”, ”Stratigrafi” og ”Rosetta” er alle kåret som vinnere av plan- og designkonkurransen for utvidelse av Arkeologisk museum i Stavanger. Alle tre forslagene er nå med i finalen. Frem til nå har det ikke vært kjent hvilken arkitekt- og rådgivergruppe som har stått bak de ulike løsningsforslagene.

Arkeologisk museum, som er en del av Universitetet i Stavanger, har behov for å utvide utstillingskapasiteten, oppgradere magasinene og øke kvaliteten på formidlingstilbudet. Kulturdepartementet har derfor gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge et tilbygg som vil bli i underkant av 5.000 kvadratmeter.

En jury har vurdert de innkomne forslagene på bakgrunn av evalueringskriteriene og har kåret tre vinnere. De har rangert vinnerne, men selve rangeringen, samt juryrapporten, vil ikke bli offentliggjort før tjenestekontrakt er inngått.

De tre løsningsforslagene som er kåret som vinnere i plan- og designkonkurransen, i ikke-rangert rekkefølge:
Fra rapporten:
”Juryen er meget fornøyd med plan- og designkonkurransen for utvidelse av Arkeologisk museum. Prosjektforslagene representerer bredde og dyktighet i tilnærming til løsning av en kompleks bysituasjon og sammensatte funksjonskrav. Alle prosjektene leverer viktige bidrag til å gi juryen øket forståelse for oppgavens utfordringer, og til større innsikt i de viktigste parametre som har betydning for å oppnå gode løsninger”.

Kilde: Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism