23 juni 2011

Store endringer på Aker brygge

Norwegian Property (NPRO) er i gang med "Nye Aker Brygge", som etter planen skal stå helt ferdig i 2015. Stikkord for ombyggings- og moderniseringsprosjektet er større kontraster mellom industrihistorie og tradisjoner på den ene siden, og moderne arkitektur og design på den andre.

I følge Olav Line, adm. direktør i NPRO, skal de tradisjonsrike teglsteinsbygningene bringes mer tilbake til sin opprinnelse. Samtidig skal bygningene som er kommet til de siste 25 årene, få nye, moderne fasader og innvendige planløsninger. Bygget nærmest Rådhuset, der hovedinngangen til Aker Brygge ligger, vil for eksempel få en ny og mye mer distinkt glassfasade mot byen.

Det skal etableres en ny handlegate med dobbel takhøyde som går diagonalt fra hovedinngangen, gjennom de ulike byggene og opp til torget. Utendørs, i Holmens gate, skal det skapes en langsgående handlegate med butikker og serveringssteder på begge sider. Denne vil bli en bygate som forbinder Rådhuset og Vika med Tjuvholmen og Fillipstad.

Bryggetorget, det eksisterende torget midt på Aker Brygge, skal nå foredles til et torg fylt med spennende kulturarrangementer og aktiviteter. Kunst, beplantning og utadvent virksomhet i husenes gatefasade vil skape mer liv året rundt, både på Bryggetorget og de andre uteområdene.- For å bli en enda viktigere del av Oslo-folks dagligliv, vil uteområdene bli brukt til kulturarrangementer, ulike festivaler og andre opplevelser, sier Olav Line.

Et viktig mål med ombyggingen og moderniseringen av Aker Brygge, er å gjøre området mer miljøvennlig. En egen, ny energisentral basert på sjøvann er blant annet allerede under etablering. Denne vil levere energi til de aller fleste av de store bygningene som NPRO eier på Aker Brygge. Sammenlignet med tradisjonelle løsninger, vil energisentralen redusere CO2-utslippet som området representerer med 75 prosent.Bydelakerbrygge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism