13 juni 2011

Boligprisene fortsetter oppover

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  Foto:  Rafael Jiménez 
Boligprisveksten kommer til å fortsette oppover de kommende årene, ifølge rapporten «Økonomiske analyser» fra Statistisk Sentralbyrå. SSB venter at den årlige veksten i boligprisene vil ligge rundt 7-8 prosent de neste tre årene.

Høy befolkningsvekst, bedring av konjunktursituasjonen og høy realinntektsvekst samtidig som rentene holder seg relativt lave en stund til, gir utsikter til fortsatt vekst.

Boliginvesteringene er ventet å øke med nær 17 prosent i år, og fortsetter å øke i de kommende årene, om enn i et noe lavere tempo, ifølge SSB.

Kilde: SSB

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism