18 august 2011

Skrur opp boligprisforventningene

Bruktboligprisene i Norge har steget 31 prosent siden bunnen i desember 2008, og økningen er på 9,6 prosent det siste året. Likevel skal rolig prisene videre opp.

- Boligprisene har kommet opp på nye rekordnivåer, skriver DnB Nor Markets i prognoserapporten Økonomiske utsikter.

Ifølge rapporten er det i hovdsak to årsaker til at prisene skal videre opp: Flere år med svak nybyggingsaktivitet, kombinert med rekordhøy befolkingsvekst, medfører at tilbudet av boliger for lite. Samtidig er etterspørselen etter bolig høy, som følge av en solid inntektsutvikling for norske husholdninger, et bedret arbeidsmarked og lave rentekostnader.

- Siden det tar tid før boligenhetene kommer ut på markedet, vil begrensninger på tilbudssiden bidra til å løfte boligprisene også i årene fremover, ifølge DnB Nor Markets.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism