18 august 2011

Statens pris for attraktiv stad

Kåringen skal fremheve og hedre aktører som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted for å bo, arbeide, drive næring og besøke. Kåringen skal bidra til å løfte fram forbilder som kan inspirere andre til innsats.

Påskjønnelse kan gis til aktører som har involvert offentlige, private og frivillige krefter til gjennomføring av tiltak som har ført til kvalitetsmessig og estetisk opprustning av stedet. Opprustningen har ivaretatt og videreutviklet stedets egenart på en nyskapende og bærekraftig måte gjennom god utforming av de fysiske omgivelser.

Tiltakene skal ha bidratt til å øke stedets attraktivitet og folks opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet for stedet.

Statens pris for attraktiv stad finner sted årlig. Vinner kåres av juryen etter mottatte begrunnede forslag. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for kåringen.

Kommunal- og regionaldepartementet oppnevner juryen, juryens leder og varamedlemmer. Juryen skal bestå av tre medlemmer med en funksjonstid på fire år.

Statutter, Statens pris for attraktiv stad – Distriktssenteret

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism