14 september 2011

Statoil får kraftkonsesjon til Troll A-plattformen


Foto: Swinsto101
Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statoil ASA konsesjon etter energiloven til å bygge og drive kabler og elektriske anlegg for å forsyne flere kompressorer på Troll A-plattformen i Nordsjøen med kraft fra land.

Les også: Statoil trenger strømmen via Hardanger

Troll A-plattformen har behov for økt krafttilførsel fra land for å kompensere for trykkreduksjonen i reservoaret, slik at produksjonskapasiteten kan opprettholdes. Kablene vil strekkes fra Statoils anlegg på Kollsnes i Øygarden kommune og ut til plattformen.

Effektbehovet på Troll A vil ha en gradvis økning av forbruk fra siste kvartal i 2015 på ca. 40MW frem til 2018 da de nye anleggene forventes å være i full drift med et forbruk på litt over 100MW.

Les også: Protesterer mot kraftlinjene i Hardanger

I forbindelse med Statoils søknad om konsesjon for kabler til Troll A og tilknytning av Troll til kraftnettet i Hordaland, fremmet Statnett SF en søknad om tidsbegrenset dispensasjon for Statnetts plikter etter energiloven. For å ivareta forsyningssikkerheten i området, er Statoil pålagt vilkår for å knytte seg til nettet. Med systemvern og manuell utkobling har departementet funnet at Troll A kan tilknyttes som en midlertidig løsning frem til de nødvendige forsterkninger i nettet er gjennomført.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism