19 oktober 2011

Isobo AktivSandved Vest er en feltutbygging som startet våren 2008 og avsluttes sommeren 2011. Feltet har vært delt opp i 3 byggetrinn og består av 12 eneboliger, 18 eneboliger i kjede, 36 rekkehus og 16 leiligheter. På feltet er det også bygget 12 stk Jadarhus Isobo lavenergibygg (basert på Husbanken sine kriterier fra 2004). Dette gjelder 3 stk eneboliger og 9 stk eneboliger i kjede.

Et av målene ved dette ISOBO Aktiv bygget er å få testet ut flere tekniske løsninger i et enkelt bygg. Et annet mål er å se på hvilke tiltak som en bør gjøre for å få til et mest mulig optimalt inneklima, der spesielt det med overoppheting skal unngås. Det brukes fasade- og takvinduer som hjelp til utlufting av boligen. Ved å velge aktiv lufting av bygget så vil en bruke flere takvinduer en normalt.
Ved å bruke takvinduer så får en også andre positive effekter som bedre dagslys (mer lux) og mer spredning av dagslyset. Et takvindu slipper inn dobbelt så mye lys som et vindu i en vertikal vegg. Ved å få inn mer naturlig dagslys vil bruk av elektrisk lys reduseres, som gir energigevinst og økt livskvalitet.

Boligen vil bygges som et bindingsverkshus med tradisjonelle sperre konstruksjon. Ved å bruke vår faste samarbeidspartnere innen for konstruksjon så vil alle konstruksjonselementer leveres som precut, produsert industrielt av Optimera. Det vil si at alle konstruksjonsvarer leveres tørre til byggeplass for sammensetning/montering.

Isobo Aktiv - Jadarhus

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism