30 oktober 2011

Verktøy for miljøklassifisering av bygg

BREEAM-NOR er den norske versjonen av et internasjonalt verktøy for miljøklassifisering av bygg. Bak BREEAM-NOR står en bred koalisjon av bygge- og eiendomsaktører, som selv har tatt initiativet til å innføre den internasjonalt anerkjente sertifiseringsordningen – i tilpasset norsk drakt.

– I Norge har vi fra før en ordning for energiklassifisering av bygg. BREEAM-NOR bygger på den offentlige ordningen for energimerking, men tar for seg et mer omfattende sett miljøkriterier og favner hele byggets livssyklus, forklarer Guro Nereng, rådgiver for energieffektivisering i Bellona.

– Når hele verdikjeden nå stiller seg bak en ordning som bidrar til å heve listen høyere enn det myndighetene har fastsatt, viser det en ambisjon om å bidra aktivt til miljøløsninger for egen maskin. At bransjen ikke bare dilter etter, etter hvert som kravene skjerpes, men ønsker å være en drivkraft, mener Nereng.

I et større perspektiv, tror Bellonarådgiveren at sertifiseringsordningen kan bidra til større etterspørsel etter miljøriktige bygg, og dermed gjøre sertifisering høyt på skalaen til et konkurransefortrinn.

– Dette kan være starten på en god sirkel: BREEAM-NOR vil bidra til å synliggjøre hva et miljøbygg er og hvem som tilbyr dem. Det vil igjen bevisstgjøre flere om at det er mulig å etterspørre miljøbygg. Og når flere etterspør, vil flere se det som et konkurransefortrinn å tilby sertifiserte bygg, mener Nereng.

Kilde: Bellona

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism