30 november 2011

Med solfangere som hovedvarmekilde

Obos har solgt 17 eneboliger med passivhusstandard på Mortensrud i Oslo, og vil stille disse passivhusene til disposisjon for forskerne. Rekkehusene i Stenbråtlia er spesielle fordi de er utstyrt med saltak der hele takflaten mot syd er dekket med solfangere. Dette skal være hovedkilde for energi til oppvarming og tappevann, og skal dekke 60 prosent av behovet.De 17 eneboligene er en del av forskningsprosjektet ”Solar Energy in Living Environments”. Prosjektet, som går over to år, skal sjekke om teori og praksis stemmer overens: Hva er spart av energi? I tillegg er boligene med i innovasjonsprosjektet ”Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov”, som er ledet av Sintef.

Det er viktig å få erfaringer gjennom målinger av energiforbruk, innetemperatur, beboernes vaner og hvordan de opplever passivhus.  En har mistanke om at folk endrer vanene når de flytter inn i passivhus, for eksempel ved å sette komforttemperaturen litt høyere og dusje litt lenger.

Kilde: Byggaktuelt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism