05 november 2011

Norske lærlinger kan ikke nok

Mange bedrifter har sluttet å ta inn norske lærlinger i byggfag og bruker i stedet ufaglært utenlandsk arbeidskraft. I fjor forsvant 700 lærlingplasser, skriver Klassekampen. En av årsaken sies å være at lærlingene ikke kan nok.

Arbeidsmarkedet skriker etter håndverkere, men de som utdannes, har ikke den kompetansen som bedriftene trenger, ifølge arbeidsgiverforeningen Byggenæringens Landsforbund (BNL). BNLs medlemsbedrifter trenger til sammen opp til 9000 nye håndverkere hvert år, men får kun om lag 2500 fra videregående.

Da skolereformen Kunnskapsløftet ble innført i 2006 ble de fleste yrkesfagene endret slik at man har færre, men bredere anlagte studieprogrammer. Elevene lærer nå «litt om alt» det første året, og begynner spesialiseringen seinere.

Jørgen Leegard i Byggenæringens Landsforbund mener endringene i utdanningsløpet på yrkesfag bidrar til å senke yrkesfagenes status. Lav status gjør at ikke nok unge folk velger seg inn i yrker hvor det er skrikende behov for arbeidskraft.

Også Fellsforbundet er bekymret for omleggingen av yrkesfagene.

- Når man skal gjennom alle fagene det første året, er det ikke rart at mange blir lei og slutter, sier Rolf Jørn Karlsen i Fellesforbundet.

Kilde: Klassekampen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism