08 november 2011

SINTEF gjør forsøk med smart strømsparing

Illustrasjon: www.eu-ecogrid.net
2000 strømkunder på Bornholm skal foresøke å bruke mindre strøm når vindmøllene produserer mindre enn planlagt. Forsøket er en del av prosjektet EcoGrid EU, som koordineres av SINTEF Energi. Et av målene med prosjektet er å heve taket for hvor mye et kraftsystem kan ha av uforutsigbare kilder som vind og sol.

Vindkraft dekker 50 prosent av kraftbehovet på Bornholm, og de som er med på prosjektet må avstå fra å bruke elektriske apparater i korte perioder, når vindkraftproduksjonen stopper opp. Et automatisk system vil koble ut deler av kundenes forbruk når kraftprisen er høy, og gi mulighet til å øke forbruket når prisen er lav. Håpet er at dette skal senke det totale kraftforbruket med 10 prosent.

Prosjektdeltakerne på Bornholm nye strømmålere inn i husene sine. Mens dagens målere kun viser det samlede strømforbruket, vil disse målerne registrere forbruket ned i fem minutters intervaller.

Et datasystem beregner kraftprisen for kundene ut fra situasjonen i produksjons- og overføringssystemet. Prisen skal til enhver tid avspeile hva det ville ha kostet å skaffe reservekraft .

Prosjektet avsluttes i februar 2015.

Kilde: Industrien.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism