22 februar 2012

For mange kjøpesentre?

Kjøpesentre blir ofte etablert med en lokalisering, utforming og et innhold som fører til at de utkonkurrerer sentrum eller nærsenteret. Følgene er skjebnesvangre for nærmiljøet, og det motsatte av en bærekraftig arealutvikling.

Utviklingen førte til Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, vedtatt i 2008. Formålet var å unngå videre byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil.De rikspolitiske bestemmelsene har tilsynelatende ikke dempet utbygging av større kjøpesentre, men det kan være at bestemmelsene har ført til en større kreativitet ved utformingen av kjøpesentre.

Følgene av at flere ønsker å bosette seg sentralt i byene, er at kjøpesentereierne flytter etter. Dette skaper nye utfordringer. De nye kjøpesentrene etablerer nye offentlige rom fordi bruken forandres.  I private offentlige rom er det sentereieren som bestemmer om du skal få være der og hva du kan få lov til å gjøre der.Kilde: Norsk Form

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism