05 mars 2012

Energiforskningskonferansen 2012

24. mai arrangeres den årlige Energiforskningskonferansen i Oslo.

Konferansens første del vil ta for seg energiforskningen i Norge i et internasjonalt perspektiv. Du vil få en bred og grundig oversikt over energiforskningen i EU, samt en presentasjon av Forskningsrådets internasjonale FOU-satsing. I tillegg vil konferansen gi et innblikk i hvordan Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova samarbeider for å gi et helhetlig tilbud til aktørene.

Det vil også bli foredrag fra en bedrift som har erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid, samt fra Bellona som vil presentere sine tanker om norsk energiforskning fra et miljøperspektiv.

Nytt stort energiforskningsprogram – innspill ønskes!
Konferansens andre del vil presentere Forskningsrådets planer for energiforskningen i årene fremover. Ettersom RENERGI-programmet går mot slutten, er det etablert en ny programplankomité som er i full gang med utformingen av et nytt program. Birte Holst Jørgensen, leder for programplanutvalget, vil presentere foreløpige konklusjoner og problemstillinger og konferansedeltagerne vil inviteres til å gi sine innspill til programplankomiteens videre arbeid.

Energiforskningskonferansen arrangeres av Forskningsrådet i samarbeid med Enova og Innovasjon Norge.

Konferansen er gratis. Program legges ut fortløpende på Forskningsrådets nettsider.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism