07 mars 2012

Vakre vegers pris 2012: Bybanen i Bergen

For første gang på flere tiår har en i en by her til lands fått et nytt skinnegående kollektivtransportsystem som er bygget opp helt fra grunnen av. Bybanens første byggetrinn fra Byparken til Nesttun ble åpnet den 22. juni 2010, 45 år etter at trikken i Bergen ble nedlagt. Traséen er 9,8 km. lang og kostet ca. 2,2 mrd. Nkr. (2007). Bybanen er største enkeltprosjekt i Bergensprogrammet; et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikanter i Bergen (bompenger).Juryens uttalelse
Juryen mener at målsettingene i prosjektets designprogram er gjennomført på en overbevisende måte. Markbelegg, kanter, tunnelportaler, plattformer, léskur, kontaktledningsmaster m.m. har god form, farge og materialbruk og utgjør til sammen en helhetlig design. Bruken av vegetasjon er gjort nennsomt og bevisst, og de realiserte delene av kunstprosjektet bidrar ytterligere til å heve bybanens opplevelsesverdi og estetiske kvaliteter.

Juryens hovedanliggende er de estetiske sidene av samferdselsprosjekter. For helheten er det likevel svært viktig at de overordnede målsettingene for kollektivtrafikk og byutvikling så langt vært vellykkede. Det foregår allerede en utstrakt byfornyelse med nyetableringer, opprusting og fortetting langs bybanen. Presseoppslag og annen omtale er også i hovedsak entydig på at bybanen i Bergen har blitt en suksess. Den store tilstrømningen av trafikanter gir de samme signaler.

Bybanen I Bergen vant den 5. oktober 2011 prisen som "Worldwide Project of the Year" av Light Rail Transit Association i London, UK.

Tiltak i nærområdene
Foruten bygging av selve banen ble det også gjort tiltak i banens nærområder, samt opprusting av VA, tele, elektro, fjernvarme m.m. Byggetrinn 2 fra Nesttun til Rådal er igangsatt og planlagt åpnet i 2013. Byggetrinn 3 fra Rådal til Flesland er foreløpig planlagt åpnet i 2016. Prosjektering er igangsatt. Aktuelle utvidelser av bybanen er avgreininger nordover til Åsane og vestover til Loddefjord. Disse er ikke tidsberammet ennå.

Byutvikling og kollektivtiltak
Bybanen skal utvikles til en hovedstamme i byens kollektivtrafikk, og første byggetrinn er viktigste element i en fornyelse av kollektivtrafikken i Bergensdalen sør for sentrum. Samtidig er intensjonen at bybanen også skal være et byplanmessig grep som skal fremme nyetableringer og opprusting av bydelene langs banen.

Design og kunst
Det har vært stort fokus på formgivning og materialbruk i bybaneprosjektet, og vinnerutkastet fra en internasjonalt utlyst designkonkurranse er lagt til grunn for den fysiske utformingen av bybaneanleggene. Designprosjektet skulle gi en helhetlig design for prosjektet, og involverte fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstildesign og merkevarebygging. Brukeren ble satt i fokus, og brukervennlige løsninger med universell utforming i alle ledd var viktigste forutsetning for arbeidet.

Selv om dette ikke var et formulert krav er det også under gjennomføring et kunstprosjekt for bybanen. Etter en innbudt konkurranse blant kunstnere er dette prosjektet nå under realisering. Kunstinstallasjonene har lys som tema, og følgende prosjekter er realisert eller under arbeid: Lysskulptur ved Florida, lysstaver i Fageråstunnelen, bølgende lyslinjer i Paradistunnelen og lysskulptur ved Nesttunvannet.

Kilde: Vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism