26 mars 2012

Foreslår egen boligstatsråd

Et Ap-utvalg som denne uken legger frem sin rapport, konkluderer etter det Aftenposten erfarer med at flere kontroversielle tiltak må til for å øke byggingen av nye boliger. Viktige stikkord i forslaget til ny boligpolitikk for Ap er:
  • Sterkere statlig styring og kraftigere press overfor kommunene, alt i regi av en egen boligminister.
  • Snevrere adgang til å klage på boligutbygging for fylkesmenn og statlige etater.
  • Forenkling av regelverk og krav om raskere saksbehandling i byggesaker.
Utvalgsleder Håkon Haugli (Ap) bekrefter at utvalget vil foreslå en egen ministerpost for bolig – en statsråd med makt til å tvinge kommunene til å få fortgang på reguleringsarbeidet som mange steder er en flaskehals.

– Vi trenger en egen statsråd for bolig. Skal vi få opp boligbyggingen er det nødvendig å samle ansvaret ett sted, hos en statsråd som kan være en sterk pådriver og rydde av veien hindringer, sier Haugli.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism