25 mars 2012

Framtidens Aktivhus

Endelig et eksempel på noen som tenker helthetlig og ser energisparing, energiproduksjon og bomiljø i sammenheng. I Stjørdal i Nord-Trøndelag er det oppført en slags hybrid mellom et passivt og et aktivt hus med spennende kvaliteter.

På utsiden av huset er det montert solfangere på til sammen 18,5 kvm som sørger for 51 prosent av varmtvannsbehovet til boligen på årsbasis. Den årlige innsparingen fra solfangerne er beregnet til å være rundt 3600 kWh.

Les også: Med solfangere som hovedvarmekilde

- På en soldag i mars leverte solfangere væske på 100 grader inn i varmtvannsberederen, sier Richard Ligård.

I taket er det plassert vinduer som har noe høyere U-verdi enn kravet til passivhusstandarden. Bakgrunnen for dette valget er at de skal sørge for varme til boligen på dager med sol. Når sola går ned dekker såkalte screens for rutene slik at varmen holdes i boligen utover kvelden og natta. Om det blir for varmt i huset så åpner takvinduene ved hjelp av et styringssystem som regulerer temperaturen i huset. - Huset skal fungere aktivt om sommeren, og passivt på vinteren, sier Ligård.

 


- Vi tar utgangspunkt i at byggevarene skal oppfattes som tilgjengelige. Vi har valgt rene naturprodukter der vi kan, og huset har basis i trematerialer. I vår hybridløsning inngår vi flere kompromisser mellom passivhus og aktivhus. Eksempelvis benyttes vi i likhet med passivhus plast som diffusjonssperre. Så lenge vi tar basis i bruk av frisk luft gjennom åpne vindusåpninger, ser vi ingen store ulemper med bruk av plast, sier Richard Ligård.

Både ved innkjøp av materialer og tjenester er lokale leverandører valgt. – Med dette ønsker vi at prosjektet skal ikke bare sørge for kompetanseheving i vår bedrift, men også for andre involverte aktører. At både materialene og tjenestene er kortreist er også en bonus, sier Richard Ligård.

Framtidens Aktivhus

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism