18 juni 2012

Solenergi blir konkurransedyktig

Fallende priser på solenergi har på noen få år gjort solcellestrøm konkurransedyktig. Under gunstige betingelser kan solenergi levere opp mot halvparten av det tyske kraftforbruket. Konsekvensen er at de fossile kraftprodusentene taper store inntekter fordi kraftprisene faller.

I Tyskland er det nå nesten 1,1 millioner små solkraftverk. Etter hvert som nye markeder modnes, vil utrullingen av solenergi kunne oppnå vekstrater som vi kjenner fra it- og telekomsektoren.


Det samme skjer også andre steder. Ved årsskiftet hadde omkring 3000 dansker solceller på taket. Ved utgangen av mai var tallet 7500 og innen utgangen av året regner en med at antallet har økt til 25000. Den tradisjonelle danske energibransjen ser åpenbart veksten som en trussel.

Nå ber den svenske solenergisektoren om en tilsvarende ordning som i Danmark. De store energiselskapene Vattenfall og Fortum har i vår begynt å selge solcelleanlegg til sine kunder og kjøper tilbake overskuddet.

Kilde: Energi og Klima

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism