17 juni 2012

Tidenes kraftutbygging

I siste utgave av Økonomisk analyser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tar for seg fremtidige priser og produksjon i det nordiske kraftmarkedet. Grønne sertifikatener vil øke norsk kraftproduksjon med rundt 10 prosent. I tillegg kommer energitiltakene fra det statlige energispareorganet Enova og økt nedbør, noe som kan øke tilgangen på kraft med ytterligere omtrent 30 TWh. I sum kan krafttilgangen øke med så mye som 46 TWh fram mot 2020. Det tilsvarer dagens samlede forbruk i norske husholdninger, inklusive jordbruket. Slår anslagene til vi strøm stå for 180 TWh i 2020.

I mars kom en offentlig energiutredning, hvor det konkluderes med at det er sannsynlig med et betydelig kraftoverskudd i Norge og Sverige mot 2020 og i årene etter dette. En må tilbake til midt på 1970-tallet for å finne en like stor økning i krafttilgangen.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism