17 juni 2012

Strid om omfanget av universell utforming

Nye regler for såkalt universell utforming, har fått både opposisjonspolitikere og byggenæringen til å protestere. De hevder at reglene innebærer at særlig de minste boligene blir betydelig dyrere å bygge på grunn av behov for større bad og liknende, og krever at det må åpnes for å bygge et visst antall mindre boliger som ikke er tilpasset rullestolbrukere.

I studentboliger er det nok at 20 prosent av de nye boligene er tilgjengelige for alle, men flere unntak fra regelen kommer ikke på tale, ifølge statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken. Han la vekt på at det per i dag kun er syv prosent av boligmassen som er tilgjengelig for rullestolbrukere.

- Vi må stille så strenge krav til universell utforming, for at nok skal skje, sa Sandbakken før han henvendte seg direkte til stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen fra Frp:

- Problemet er at vi har så få av de boligene som passer for 80-åringer i dag, at om vi ikke bygger flere vil du og jeg måtte bo i kollektiv sammen når vi blir 80, sa Sandbakken til latter fra salen.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism