28 juni 2012

Vil etablere ny bydel på Nygårdstangen


Byrådet i Bergen vil endre reguleringsplanen for Nygårdstangen i forhold til utbygging og samordning av ulike byutviklingsprosjekt mellom Smålungeren og Store Lungegårdsvann.

Planforslaget åpner for ca 152.000 m2 ny bebyggelse til forretninger, kontorer, servicefunksjoner og boliger, kollektivterminal og ambulansehelikopterbase.

Planområdet er på 120,6 daa og omfatter området mellom hovedveikrysset og godsterminalområdet på Nygårdstangen, samt Bygarasjen og Fjøsangerveien/Vestre Strømkai.

Forslaget om å endre reguleringsplanen på Nygårdstangen er koordinert med oppstart av reguleringsplanarbeid for et parkeringsanlegg under Smålungeren. Et nytt parkeringsanlegg gir grunnlag for å rive dagens bygarasje.

Forslaget åpner for videre tilrettelegging og bruk av arealene i sjøfronten til park- og friluftsformål. Det er planlagt et badeanlegg i området ved helikopterbasen, og det legges til rette for utbygging av flere nye offentlige gaterom og plasser for gang- og sykkelferdsel.

En viadukt over godsterminalområdet vil skape en bedre gang- og sykkelforbindelse på tvers av Nygårdstangen. Kanalen mellom Store og Lille Lungegårdsvann (Smålungeren) reetableres.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism