04 juli 2012

Sats på sykkel i byene

Arkitektnytt.no slår et slag for å bedre syklingens kår i byene, og starter en ny nettserie om sykling i byen. Dette er et tema som også opptar undertegnede, ut fra en rekke forskjellige miljøperspektiv: folks helse, forurensning, støy og ikke minst bymiljøet generelt. 

Det kan se ut som om det begynner å bli fart i satsingen på sykkel, i alle fall dersom en skal ha tro på at handling kommer etter at folk har snakket om saken. Vi har i alle fall fått et nasjonalt nettverk for sykkelbyer og i september er det en nasjonal sykkelkonferanse i Trondheim. Et lite hjertesukk i den forbindelse: arrangøren sikter tydeligvis ikke mot bred deltagelse på konferansen, med en deltageravgift på 5.200 kr. Nå retter selvsagt ikke en konferanse seg mot folk flest, men dog.

Siden undertegnede for det meste sykler i Bergen er det fristende å henge seg på kommunenes uttalte ambisjoner som sykkelby, noe som forplikter. Bergen har noen utfordringer, men byråd Filip Rygg lover å bruke penger på sykkel. 

Det første byråden i Bergen kan begynne med er å ta tak i det som blir en av byens største arbeidsplasser om et par år. Om vi inkluderer studenter vil i alle fall 6-8000 mennesker daglig transporteres til og fra Høgskolen i Bergens nybygg på Kronstad. Noe er forhåpentligvis på gang, men i forhold til sykkel har ikke planleggingen vært den beste.

Dette henger dermed sammen med introen til denne artikkelen. En kan nemlig lure på om det er for få arkitekter, areal- og veiplanleggere som faktisk sykler. I Bergen er det i alle fall blitt tatt noen dårlige valg med tanke på å legge til rette for syklister, som kunne vært unngått. Ofte handler dette om detaljer, men her ligger som kjent djevelen. Derfor er det å håpe at en bredere oppmerksomhet omkring sykling vil føre med seg et sterkere fokus på dette i planleggingsarbeid i årene som kommer.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism