11 juli 2012

Solar Decathlon Europe

Solar Decathlon Europe begynner så smått å nærme seg. Arrangementet forgår i Madrid i slutten av september. Arrangementet samler deltagere fra 20 universiteter fra fire kontinenter, som skal konkurrere om å lage verdens beste nullenergihus.

NTNU stiller med ZE+hytte (PDF), en 75 kvadratmeter stor som produserer sin egen energi og ikke gir klimautslipp. Bygningen skal være helt uavhengig av infrastruktur, ved å ta i bruk naturressurser på en smart måte. Det skal også kunne fjernes etter bruk uten å etterlate spor i naturen.Behovet for slike hytter bør være økende, ikke minst fordi vi har sett en jevn økning i energiforbruk og tilhørende CO2-utslipp fra fritidsboliger.

Etter at konkurransen i Madrid skal bygningen demonteres og fraktes tilbake til Trondheim. Her skal det brukes som forsøkshus med tanke på å finne fram til løsninger for det norske markedet.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism