31 august 2012

Få kvalifiserte til nordisk boligpris

Av 19 boligprosjekter innsendt av boligbyggelag i Norge, Sverige og Danmark, står tre igjen som kandidater til å vinne NBOs boligpris. I konkurranseteksten heter det at det boligprosjektet som fortjener en pris, er det som på en god måte klarer å forene bokvalitet, miljømessige aspekter og økonomisk rimelige løsninger med god arkitektur.

Som medlem av Byboligaksjonen og tidligere ansatt i Norsk Form, har juryleder og sivilarkitekt Bård Isdahl tidligere tatt til orde for at bokvaliteten i byene i Norge har sunket drastisk, og at boligutbyggere ofte presser tettheten opp i uholdbare høyder. Han mener manglende boligpolitikk har overlatt pris, og dermed kvalitet, til markedskreftene, og at arkitektene i altfor stor grad er med på utviklingen.

- Det bygges for små leiligheter, uterommene er for trange, det blir for mørkt inne, og de fleste nye boligprosjekter ser kjedelige ut. Slike forhold bidrar til at beboerne raskt ønsker å flytte videre. Det skaper igjen ustabile bomiljøer med skjøre naboskap, mener Isdahl.

- Etter min mening er det praktisk talt umulig å finne nye prosjekter i byområder i Norge som oppfyller kriteriene til denne boligprisen, sier han.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism