23 november 2012

Bok om arkitektprofesjonen

- Arkitektstudenter har liten innsikt i hvordan det er å arbeide som arkitekt. De trenger bedre forståelse for arkitektens rolle i samfunnet, sier Tarald Lundevall. I en ny bok utgitt ved AHO retter han fokus mot det som venter studentene når de tar fatt på arbeidslivet.

På de fleste utdanningsinstitusjoner for arkitekter er hovedvekten i undervisningen på faget arkitektur, gjennom studioundervisning knyttet til program og formgivning. Det legges lite vekt på å forberede studentene på hvordan det er å jobbe som arkitekt.

I mange land skal studentene gjennom en praksisperiode som en del av utdanningen. Det finnes imidlertid ikke slike ordninger i Norge. Lundevall mener det er en utfordring at kunnskap om arbeidslivet ikke er prioritert på læresteder.

- Det fører også til at arkitektkontorene må bruke tid og ressurser på opplæring og videreutdanning for å få studentene operative og inntektsbringende. Før var det vanlig at bedrifter tok seg av opplæringen, men nå gjør de det i mindre grad. Det koster å ansette nyutdannede.

Lundevall har nylig gitt ut boken Profesjonskunnskap. Her viser han til typiske oppdragssituasjoner og temaer studentene bør lære seg før de tar skrittet ut i arbeidslivet, blant annet kommunikasjon som verktøy.

- De fleste vellykkede arkitekter i dag er dyktige kommunikatorer. Det er viktig å kunne kommunisere verbalt og grafisk, og forstå de du snakker med. Det er forskjell på hvordan man kommuniserer med kolleger, myndigheter og håndverkere, som alle er del av en bygningsprosess. Dette er en av flere ting studentene bør være forberedt på før de begynner å jobbe som arkitekter, mener han.

Boken Profesjonskunnskap selges på AHO fra 14. november (kr 100).

- Trenger mer kunnskap om arkitektrollen - AHO

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism