01 november 2012

I gang med raskere sykkelvegplaner

Statens vegvesen får mer midler enn noen gang i neste års statsbudsjett. Derfor ønsker vegdirektøren mer fart i planleggingen. På bare et halvt år (mars-september 2012) har tre medarbeidere i Statens vegvesen sammen med to studenter kartlagt og innhentet informasjon om behov for gang/sykkelveger nær skoler i de 22 kommunene i Akershus. Det arbeidet viser ikke overraskende at behovet er stort.

Behovene varierer veldig, fra Bærum som nesten har fortau eller gang/sykkelveger langs alle fylkesveger rundt skoler til for eksempel Nannestad med få gang-/sykkelveger. Derfor kreves både gode kunnskaper og strenge prioriteringer for å veie de ulike behovene opp mot hverandre innen hver kommune og mellom dem.

– Denne kartleggingen har gitt oss mye informasjon vi ikke hadde før. Arbeidet gir nyttig og viktig informasjon om hvilke områder som har et dårlig tilbud og om det er strekninger som bør planlegges og bygges samtidig. I Oppegård og Asker jobbes det nå med såkalte prosjektporteføljer, der flere prosjekter i samme geografiske område planlegges av samme prosjektteam, sier seksjonsleder i Akershus fylkesavdeling, Marit Ulveseth. Hun tror dette er en av flere mulige veger å gå for å få til en raskere og mer effektiv planlegging.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism