01 november 2012

Ny bok om miljøpsykologi

Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om det gjensidige samspillet mellom mennesker og fysisk miljø. Interessen er voksende, både i Norge og internasjonalt. I 2009 ble det opprettet et eget nettverk for miljø­psykologi i Norge, men hittil har det vært utgitt lite norsk litteratur om fagfeltet.

– Mange av oss som jobber med miljøpsykologi har lenge tenkt at det mangler faglitteratur om feltet på norsk. Det prøver vi nå å gjøre noe med. Boka er inspirert av Svensk miljøpsykologi som i flere år har vært en viktig kilde til kunnskap om miljøpsykologi i Sverige. Den norske varianten er noe mer populærvitenskapelig vinklet, med flere illustrasjoner. Samtidig er den akademisk lagt opp, og oppsummerer forskning på ulike tema innen fagfeltet, sier forsker Åshild Lappegard Hauge ved SINTEF Byggforsk som er en av redaktørene av boka.

Miljøpsykologi spenner bredt, men har en fellesnevner: en samfunns- og atferdsvitenskapelig tilnærming til fysisk miljø. Et mål med boka har vært å legge grunnlaget for et norsk fag­språk på feltet. Det er søkt å komme fram til gode begreper gjennom drøfting og konsensus. Via diskusjoner mellom forfattere, redaksjon og forlag er det funnet gode oversettelser av engelske termer. De engelske ordene er oppført ved første gangs nevnelse av de norske oversettelsene.

Kilde: Transportøkonomisk institutt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism