24 november 2012

Ny utearealnorm i Oslo

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo vil sikre leke- og uteoppholdsarealer i indre by. En ny utearealnorm ligger nå til politisk behandling i Oslo rådhus. Dette er ennå ikke noen vedtatt norm, og muligheten til å innspill og meningsytringer absolutt til stede.

Alle berørte instanser oppfordres derfor til å dykke inn i materien – dette griper direkte inn i hverdagen til alle som praktiserer i Oslo-området.

Er skjerpede kommunale krav det som skal til for å sikre bedre arkitektur?

Kilde: Arkitektnytt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism