04 november 2012

Oslofunkis

Horngården
Utstillingen Oslofunkis kommer i Bymuseet i Frognerparken, fra 13. november 2012.

Oslo er rik på funkisarkitektur. Den finnes over hele byen, og i alle typer bygninger. Det er derfor ikke uten grunn at Oslo er blitt kalt «funkisbyen i Norge». De siste årene har det vært en fornyet interesse for denne perioden. Originale bygninger pusses opp, samtidig som nye hus bygges i «nyfunkis».
I denne utstillingen ønsker vi å gi noen smakebiter av «funkisbyen Oslo», og å utforske ideer og samfunnsforhold som formet den. Utstillingen tegner derfor et bredt kulturhistorisk bilde av Oslo i årene mellom ca 1925 og 1940. Dennne perioden regnes som funksjonalismens storhetsstid.

Mellomkrigstiden var en betydelig moderniseringstid. Nye boliger, forretningsgårder og offentlige bygg gjorde hovedstaden til en «funkisby». Moderne materialer som betong, glass og stål ble tatt i bruk, og elektrisiteten fikk en større plass i bybildet gjennom lysreklamer og opplyste utstillingsvinduer.
Sett under ett, var perioden kjennetegnet av til dels motsetningsfylte tendenser. For noen var den preget av fattigdom, arbeidsledighet og klassekamp. For andre var den en tid med bedre økonomi, mer fritid, jazz, dans og glamorøse restaurantbesøk. Felles var opplevelsen av å leve i en moderne tid der alt gikk raskere og det meste var i endring.

Har du spørsmål om utstillingen eller materiale du kunne tenke deg å gi eller låne ut til utstillingen, ta kontakt med prosjektansvarlig Linken Apall-Olsen ( lao@oslomuseum.no) eller direktør Lars Emil Hansen ( leh@oslomuseum.no)

Hva: Ny utstilling: Oslofunkis
Når: Fra 13. november 2012
Hvor: Bymuseet i Frognerparken

Kilde: oslomuseum.no - Oslofunkis

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism