03 november 2012

Solstrøm i Norge – 2012

Enova SF fikk i 2010/11 utarbeidet en rapport som beskrev potensialet for solenergi frem mot 2020. Utviklingen i markedet for produksjon av elektrisitet fra solenergi går så raskt at det er utarbeidet en ny rapport som beskriver teknologi og marked per 2012.

- Det er vanskelig å se for seg at bygg med ambisjon ned mot 0 kWh levert energi kan realiseres uten utnyttelse av solenergi. Det er også gjort bemerkelsesverdige kutt i kostnader selv om noe av dette sannsynligvis skyldes kortvarige forhold grunnet overkapasitet hos leverandørene, sier spesialrådgiver Sverre Inge Heimdal hos Enova.

Rapporten er utarbeidet av Asplan VIAK i samarbeid med Multiconsult, og er et innspill til Enovas løpende strategi- og utviklingsarbeid.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism