20 desember 2012

Campusutvikling

I Norge har kvalitet i utdanning og forskning frem til nå, i hovedsak handlet om studietilbud, lærekrefter som tilbys og forskningsmidler og fasiliteter. Bygg som innsatsfaktor i undervisning og forskning har ikke vært høyest på dagsorden og dermed har heller ikke campus som potensiell konkurransefordel i kampen om studentene og de beste forskerne vært i fokus.Statsbygg har gjennom Campusutviklingsprosjektet prøvd ut en modell for å lage langsiktige utviklingsplaner, der institusjonens behov settes inn i en regional sammenheng og knyttes nærmere til de kommunale planprosessene. I tillegg har vi utarbeidet en statuskartlegging for alle våre 25 UH-campus med inspirasjon fra internasjonale eksempler på campusutvikling.

Foredragene som ble holdt under Statsbyggs konferanse i november vil være nyttig lesning både for de som deltok på konferansen og alle andre med interesse for fagområdet campusutvikling.
Les mer om Statsbyggs rådgivningsarbeid og arbeid med campusutvikling.

Kilde: Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism